Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dit keer was het de beurt aan Angela om te wachten.
Ze zat in de kamer boven de garage en wachtte op Martin. In de loop van de namiddag was hij naar buiten geslopen zonder zelfs een briefje achter te laten, en ze zat nu al meer dan twee uur op zijn flat te wachten nadat ze zijn verdwijning had vastgesteld.
Ze had de vorige nacht niet geslapen nadat Frederick de keuken was uitgestormd en zich op zijn kamer had ingesloten. Ze had het grootste gedeelte van de nacht doorgebracht met van haar slaapkamer naar de badkamer tussen hun kamers te lopen ze was voor zijn deur blijven staan en had haar oor tegen het houten paneel aangedrukt. Ze probeerde zich ervan te overtuigen dat haar slapeloosheid te wijten was aan het feit dat Martin zo dicht bij haar was, maar ze had zichzelf niet kunnen overtuigen.

Eindelijk, tegen dageraad, had ze de echte reden toegegeven en zat daar weer over te piekeren zoals ze daar zat te wachten tot Martin zou terugkomen.
Martin was niet meer dan een excuus.
Het was Frederick's houding van de vorige avond die haar van streek bracht. In al de jaren van hun huwelijk was het gisteravond de eerste keer geweest dat hij anders dan anders had gereageerd. Uiteraard had ze geweten, dat hij, van zodra hij afwist van Martin's aanwezigheid in huis, hij haar reden om de neger in huis te halen zou gegist hebben. Hij was niet dat ze behoefte had aan een minnaar die op elk ogenblik beschikbaar was. Het was haar manier om Frederick een hak te zetten voor zijn indiscretie met die Jamaicaanse, voor zijn naïeve ontboezeming dat hij haar tot minnares wou nemen.

Angela stond op, liep door de kamer en boog zich naar de spiegel boven Martin's toilettafel. Haar ogen waren gezwollen en de kraaienpootjes die zich aftekenden in de ooghoeken schenen al dieper te worden. Ze trok het vlees strak met haar vingers en vroeg zich af hoe lang ze het nog zou kunnen stellen zonder schoonheids-chirurgie.
O, jij ijdel schepsel, dacht ze, om op momenten als dit aan je uiterlijk te denken!
Ze liep terug tot bij het bed en zette zich op de rand van het matras.
Frederick was nog nooit zo streng voor haar geweest. In het verleden was hij al wel boos op haar geweest, maar hij had zich altijd kunnen bedwingen.
Gisteravond had hij dat niet gekund. Hij kende haar motief om Martin boven de garage te installeren en hij had tegen haar geschreeuwd.
Wellicht ben ik voor hem doorzichtiger dan ik me kan realiseren, dacht ze.
Och, verrek", morde ze hardop.
Ze had alleen geprobeerd om de bovenhand te behouden. Door Frederick te bedreigen met een publiek schandaal had ze verwacht hem terug op het rechte pad te brengen. Ze wist dat hij doodsbang was om zijn familie in opspraak te brengen, vooral zijn voorname moeder. Ze was van plan geweest de neger als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd te houden en met haar slippertjes door te gaan, tot Frederick zichzelf gewonnen en de Jamaicaanse op zou geven en zij hem weer helemaal onder de duim zou hebben.

Maar hij had zijn mannelijke gezag laten gelden: "Stuur hem weg!" had hij gekrijst en ze wist dat hij het gemeend had.
Ze hoorde haar auto de oprit in zwenken en traag in de garage rijden. De motor werd stilgelegd, het portier werd geopend en weer dichtgeslagen en ze hoorde Martin de trap op komen. Ze veerde recht van het bed en ging in het midden van de kamer staan waar ze post vatte voor de deur. Ze hoopte dat ze er zo dreigend uitzag als ze zich voelde.
Toen hij binnenkwam, wist ze dadelijk dat hij gedronken had. Zijn pupillen waren lichtjes uitgezet en hij wankelde bij het stappen.
"Kijk nou!" lalde hij. "De dame des huizes komt om haar nachtelijke 'service'!"
Ze keerde zich om zodat hij de minachting niet van haar gezicht kon aflezen.
"Je bent bezopen!" zei ze zacht.
"Ik heb weinig gedronken", zei hij. "Een man mag toch een tijdje bij zijn vrienden doorbrengen."
"Ik vermoed dat je er meer dan dat het doorgebracht", zei ze mat.
Ze keerde zich om en zag hem op een stoel neervallen en schoenen en sokken uittrekken. Hij rolde zijn sokken op en stopte ze in de neus van zijn schoen.
"Trouwens, het is nog vroeg. We hebben nog een paar uur actie voor de boeg voor je man thuiskomt."
Hij stond van de stoel op, maakte zijn broeksriem los en trok zijn pantalon uit.
Angela staarde hem aan. Hij droeg geen ondergoed en zijn slappe, zware fallus bengelde tussen de slippen van zijn hemd.
Sodeju! Wat een lul! dacht ze.
Glimlachend stak hij de rechterhand onder zijn neerhangende testikels en tilde ze samen met zijn penis in de hand omhoog.
"Hier heb ik genoeg om je je woede te doen vergeten", zei hij. "Het drinken verzwakt mij niet zoals het bij sommige mannen doet. Ik krijg hem nog wel stijf voor je, baby."
Hij klemde zijn vingers rond de wortel en ze zag de eikel kloppen en in dikte toenemen.
"Ik ben niet voor seks gekomen", zei ze.
Hoewel ze het liever niet had gewild, voelde ze weer die tintelende sensatie in haar bekken.
"Ik ben gekomen om je te zeggen je boeltje te pakken."

"Wat?"
"Eruit!" zei ze. "De straat op! Verdwijn van hier en uit mijn leven!"
Haar stem was scherper gaan klinken bij elke woord en op het laatste schreeuwde ze het uit.
Hij staarde haar sprakeloos aan en begon dan sarcastisch te lachen.
"Zomaar, he?" morde hij.
Hij bleef verstrooid met zijn lul spelen.
"Ik dacht dat jij en ik het samen best konden vinden", zei hij.
Dan kneep hij de ogen tot spleten en liet zijn genitaliën los. Zijn penis zakte voor zover zijn groeiende erectie het toeliet.
"Je man heeft je tot inkeer gebracht, he? Hij is het die je heeft gezegd me aan de dijk te zetten?"
Hij begon zijn hemd los te knopen.
"Nou, zie hij. "Ik heb het een verdomd idee van je gevonden me hierheen te brengen", zei hij. "We hadden beter een optrekje kunnen huren ergens in Haight-Ashbury. Zelfs als koppels een overeenkomst afsluiten, loont het nooit hun belangen te dwarsbomen."
"Je kunt er alleen niet tegenop dat je niet alles bent wat ik van je verwacht had", zei ze.
Ze was zich bewust van haar gejaagde ademhaling, van de lust in haar ogen die elke poging van haar zouden tegenspreken om hem ervan te overtuigen dat ze hem niet begerenswaardig meer vond.
Hij trok haar tegen zich aan. Ze voelde zijn naakte warmte door haar kleren heen. Ze voelde de warmte en de stevigheid van zijn fallus die tegen haar buik drukte.
"Ik weet dat we bij elkaar passen!" fluisterde hij haar toe.
Ze voelde hem frunniken aan de rits van haar jurk. Ze wist dat als ze erin wou slagen hem weg te sturen, ze zich moest verzetten. Zich verzetten tegen haar opwellende libido en wegvluchten naar het woonhuis.

Ze verweerde zich echter niet toen hij de jurk van haar schouders trok, tot in haar taille.
"Martin heeft vanavond een verrassing voor je", zei hij haar.
Hij trok haar jurk over haar heupen en hij gleed tot op haar enkels. Toen hij probeerde de haakjes van haar beha los te maken kon ze hem van zich afduwen, niet om hem te beletten haar te ontkleden, maar om het zelf met nog meer haast te doen.
Nog een keer, maakte ze zichzelf wijs, wat kon het schaden?
Ze trok de schouderbandjes van de beha van haar schouders, boog voorover en het kledingstuk viel van haar af. Haar zware borsten wiegelden erotisch. Ze haakte haar duimen achter de elastiekband van haar slipje en stroopte het traag van haar dijen. De hele tijd sloeg ze hem gade en zag zijn fallus tot volle erectie komen. Hij kwam naar haar toe en zijn atletische body buigend,
zoog hij aan haar tepels tot ze stijf werden. Ze streelde met de handen over zijn rug en bediende zich van haar vingernagels om hem nog heter te maken.
"Baby", kreunde hij. "Hoe kan je er zelfs maar aan denken me weg te sturen?"
Hij snakte letterlijk naar adem. "We zijn een pot nat, jij en ik!"
Ze voelde een rilling door haar lichaam sidderen. Misschien had hij gelijk.
Misschien was ze niet meer dan een sexhongerige teef die zich liet bekruipen door iedere man die uitgerust was om haar te behagen. Ze had hem willen wegsturen en op dit moment liet ze hem precies toe dat te doen waaraan ze een einde had willen stellen. Frederick wat totaal vergeten toen haar drift het zenith bereikte, en ze er niet meer aan kon weerstaan.

Op dat moment hoorde ze een portier dichtslaan in de garage beneden en ze snakte naar adem.
Ze had de auto de oprit niet horen op rijden.
"Kalm maar", zei Martin. "Het is je man niet!"
"Wie is het dan?" vroeg ze en probeerde hem weg te duwen van haar jeukende borsten.
"Een vriend", zei hij. "Een hengst te meer. Ik had gedacht je vanavond een bijzondere behandeling te geven: twee minnaars voor de prijs van een."
"Jij vuile vuilik!" riep ze uit. Ze mepte hem op zijn gezicht.
"Vertel me nou niet dat je 't nooit eens in sandwich-stijl hebt willen doen", lachte hij.
Hij sloeg zijn armen om haar heen en hield haar stevig vast om haar te beletten meer te doen dan in zijn wang te bijten in een poging zich los te wrikken.
"Kalm maar, baby. Het zal je wel bevallen. Je zult het mieters vinden!"
Terwijl ze zich verweerde vroeg ze zich af of ze vocht omdat ze vreesde dat ze het leuk zou vinden twee mannen tegelijkertijd bij zich in bed te hebben of omdat Martin's zelfverzekerdheid haar woedend maakte. Uiteraard werd ze in dagdromen al door twee mannen tegelijk geneukt. Welke vrouw was dat nou niet?

Welke vrouw werd in haar dromen nooit verkracht? Ze vormde geen uitzondering.
Maar verbeelding en realiteit zijn twee erg verschillende dingen. Ze voelde aan dat Martin zich te veel aanmatigde door aan te nemen dat ze zou te vinden zijn voor de 'sandwich-stijl'. Ze was ook boos op zichzelf om haar zwakheid, om te hebben toegelaten dat haar libido haar inzichten beheerste.
Opeens voelde ze een golf van gelatenheid door haar lijf spoelen. Ze ontspande zich in Martin's armen en liet hem toe haar op te tillen en naar het bed te dragen.

De duivel hale Frederick! dacht ze. Dat hij tenslotte bewezen heeft dat hij kloten aan zijn lijf heeft, is nog geen reden om mijn plannen te wijzigen.
De deur werd geopend en ze keerde zich om en zag de tweede man binnentreden.
Hij was niet zo groot als Martin en niet zo zwart. Hij was jong, misschien twintig maar niet meer, met grote donkere ogen en een slank lijf.
Angela lag op het bed uitgestrekt en zag hoe de onbekende zich ontkleedde, terwijl Martin aan haar tepels bleef knabbelen en met zijn handen de binnenkanten van haar dijen streelde, wat haar nog heter maakte. De knaap ontkleedde zich niet overijld. Hij trok traag zijn hemd uit en rekte zich dan, blijkbaar trots op zijn lijf er zich van bewust dat ze hem gadesloeg. Hij trok
de schoenen en sokken uit en draaide zich om om zijn pantalon over zijn benen te stropen. Het was duidelijk dat negers doorgaans zonder ondergoed liepen, vond ze, toen ze de zachte, stevige rondingen van zijn naakte kont zag.

Ze zette grote ogen op toen hij zich omkeerde en ze de enorme dikke, zwarte lul uit zijn bekken vooruit zag steken. Hij was lang en enigszins gekromd als een kris, met een eikel als een botte pijlpunt. Eronder hing de zware zak, begroeid met een vacht van zwarte kroezelharen. Zijn stijve fallus klopte en knikte alsof hij opwaarts wou langs de lijn van zijn lijf en niet onbeweeglijk wou blijven.
Martin lichtte het hoofd van haar borsten op alsof hij de paringsdrang in haar lijf had voelen opwellen.
"Ik had wel gedacht dat je van Arnold zou houden", zei hij. "Hij weet zo innemend met dames om te gaan. Je mag alleen van hem niet meer gaan houden dan van mij."
De jonge man kwam door de kamer tot aan het bed waarin ze lag te wachten. De veren piepten toen hij naast hen kwam liggen.

Even later voelde ze een tweede paar handen op haar hete vlees.
"Ik sta zo heet", jammerde ze. "Zo verdomd heet!"
Ze stak de armen uit en legde die rond een hals - ze wist niet van wie van de twee mannen de hals was - en begon met de handen over de zachte huid te wrijven en genoot van het aanvoelen van de stevige spieren eronder. Toen ze een natte tong aan haar linkertepel voelde, was het alsof een elektrische stroom door haar lijf schoot. Ze voelde een van hen zijn been over haar heen leggen en de hete, stoere staf op haar dij rusten. Hij voelde klam aan en hard als staal.
Ze tilde het hoofd op en zag dat het de jonge kerel was die zijn kroezelkop tussen haar borsten had gelegd en een spoor van speeksel trok naar haar middenrif en nog lager naar de lillende venusheuvel tussen haar benen.
Martin was dienstvaardig opzij geschoven om zijn vriend vrij over haar lijf te laten beschikken. Hij bleef de binnenkant van haar dijen strelen en trok zijn vinger over de lellen van haar kut om hun zachtheid uit te testen en te maken dat ze de heupen omhoog wipte.
Het idee van twee mannen in haar bed te hebben, vervulde Angela tegelijkertijd met angst en met een vreemde opwinding die nooit tevoren gekend had. Haar hart bonsde wild en ze begon te kreunen.

Met een snelle beweging draaide de jonge man zich om, zette zich schrijlings op haar borst met zijn knieën aan weerszijden van haar hals en duwde zijn blote kont op haar gezicht. Met beide handen pakte hij haar tieten beet, trok die van elkaar en ze voelde ham zijn gloeiendhete lul ertussen wringen. Haar borsten werden met geweld op zijn penis gedrukt en dan begon hij met het onderlijf te draaien en haar tieten te neuken die hij stevig op zijn keiharde zwarte roede klemde.
Angela raakte in paniek. Ze probeerde zich los te rukken maar zat klem. Tussen de matras en het lichaam van de jongen. Ze voelde dat haar benen ver gespreid werden en ze wist dat Martin ertussen kroop.

"Martin, hou op, alsjeblieft! Hou ermee op!"
Ze hoorde hem lachen en dan voelde ze de gezwollen eikel tegen de lellen van haar tunnel. Hij gleed een paar keer over de lillende gleuf en ramde hem er dan woest in. Hij doorboorde haar als met een vlijmend rapier en dreef steeds verder tussen de samentrekkende wanden.
Er scheen geen eind aan te komen. Ze voelde hem de diepste diepten van haar lijf peilen, tot waar dat nog nooit verkend was. Tegen de tijd dat ze zijn bengelende, hete testikels tegen haar kont voelde had ze zich totaal aan het genot overgeleverd. Haar paniek was nu helemaal verzwonden en ze wriemelde en wrong als een beest dat dol is van drift.
De lul van de jonge man was nu zo lang geworden dat telkens als hij hem hem terugtrok tussen haar borsten ze tussen zijn benen het daglicht kon zien, in de zware klootzak en de dikke wortel.

De kaken van zijn kont kwamen traag neer en ze voelde de hete, klamme opening van zijn rectum haar neus omklemmen. Hij
trok zich weg en kwam terug om haar tong te raken die naar het holletje zocht.
Haar handen kon ze niet gebruiken omdat ze onder zijn knieën gekneld zaten.
Ze wrong om ze los te krijgen en naar de eikel te tasten die tussen haar tieten werd gedreven, maar hij deed niets om haar de vrijheid te gunnen die ze zocht.
Martin bleef verwoed in haar hete tunnel pompen. Ze hoorde hem grommen en kreunen. "O, baby", jengelde hij. "Heb je 't ooit zo heerlijk gehad?"
Ze antwoordde niet. Ze had het ook niet gekund als een antwoord nodig geweest was. De jonge kerel had het ritme van zijn stoten opgedreven en ze voelde zijn sluitspier zich rond haar tastende tong spannen.

Ook Martin moest hebben aangevoeld dat de kerel een orgasme nabij was.
"Kom nog niet klaar!" waarschuwde hij hem. "We gaan haar sandwichen!"
Het lijf van de jonge man werd opeens roerloos.
"Wat zou je ervan denken om dat bij de tweede beurt te doen?" vroeg hij hijgend.
"Nee, dadelijk!" zei Martin vastberaden.
Ze voelde dat de knaap zijn lichaamsgewicht van haar weghaalde. Toen zijn kont van haar gezicht wegschoof, opende ze de ogen en zag de de dichte haarvacht aan zijn anus nat was van haar speeksel. Ze hapte naar lucht.

Martin's woorden: "Sandwich haar!" bleven door haar hoofd hameren.
Wat ze ook zouden doen, ze was er bij voorbaat mee akkoord. Nog nooit had ze zo'n extase gekend, zo'n toppunt van genot. Wat kon het haar verdommen dat gisteravond haar ware gevoelens voor Frederick waren gebleken? Wat voor belang had het dat ze vroeg op de ochtend naar het plafond had liggen staren en besloten had te proberen haar levenstrant te wijzigen in zijn voordeel?
Gisteravond en vanochtend had ze het genot, de hete passie van dit moment nog niet meegemaakt.
Opeens keerde de jonge man zich om, zette zijn billen bovenop haar borsten en wrong zijn dikke eikel tegen haar lippen aan.
"Zuigen!" commandeerde hij. "Neem hem helemaal in je mond!"
Ze vond het een zwaar karwei. Ze opende de lippen en nam de gezwollen eikel in haar mond, zoende hem en boorde haar tanden in het zachte vlees achter de eikel.
Toen ze de handen weghaalde van haar zijden, stelde ze vast dat ze gevoelloos waren geworden van het gewicht van zijn lijf dat erop had gedrukt.
Ze was bijna niet in de mogelijkheid zijn mentaal bevel uit te voeren om vooruit te komen en de actie te beginnen. Ze masseerde met een hand zijn testikels die ze voller voelde worden en klaar om los te barsten. Ze bediende zich van de andere hand om het gesmeerde holletje te zoeken waarin haar tong had gestoken. Toen ze het had gevonden, bracht ze genadeloos drie vingers vooruit en dreef ze er tot aan de knokkels in.
De jongeman gilde en lichtte zich half van haar borsten op. Hij wierp zijn lijf vooruit en ramde zijn lul in haar samenkrampende keel.
"Ik had je toch gezegd dat het een geile hete kut is", hoorde ze Martin grommen.
Hij trok zich opeens terug en ze voelde de leegte die door zijn fallus werd nagelaten.
"Okay", zei hij en ze hoorde hem de jonge man een klapje op de rug verkopen.
Toen de kerel doorging met in Angela's mond te pompen, greep hij hem ruw bij de schouders en trok hem achterover van haar weg en op de vloer.
Angela staarde beide mannen met wazige ogen aan. Ze voelde Martin's handen onder haar armen en ze voelde dat hij haar optilde, tot ze met haar voeten de vloer raakte. Ze was zich ervan bewust dat de jonge man achter haar stond.
Hij had zijn handen rond haar taille. Ze voelde zijn hete fallus tegen haar kont. Martin stond voor haar, met op zijn gezicht iets wat half glimlach en half uitdrukking van pijn was.
"Okay, Arnold", zei hij.
De jonge man tilde haar van de vloer op. Martin kwam dichterbij. Hij nam zijn kloppende jongeheer bij de wortel vast en mikte naar het doelwit tussen haar benen. Ze hing ietwat buiten zijn bereik.
"Laat haar zakken!" zei hij ademloos. "Zet haar erop neer!"
Angela voelde zich zakken. Ze voelde de dikke eikel van Martin er terug inglijden en naar binnen schuiven, tot ze pal tegen zijn lijf lag. Dan nam hij de last van haar gezicht over en de jonge man streek met zijn handen door de reet van haar kont.

Hij vond spoedig wat hij zocht - de opening van haar rectum. Haar lijf schreeuwde het uit van bruuske doodsangst toen ze zijn penis voelde woelen om haar anus open te wrikken om de dikke lul te ontvangen.
Toen ze gilde wachtten de twee mannen onbeweeglijk, tot de vlijmende pijn voorbij ging. Toen haar sluitspier begon te ontspannen, voelde ze de pijn wegebben. De mindering van de pijn moet aan haar lijf merkbaar zijn geweest, want nu begonnen beide mannen te pompen en gelijktijdig in haar door te dringen. Ze voelde de dunne wand die haar twee kanalen scheidt zich uitrekken.
Nog nooit had ze zo'n heerlijke sensatie beleefd. Ze wist dat ze elkaars penis in haar moesten voelen. Hoe kon het anders dan dat ze elkaar voelden?
Bij elke stoot raakten ze elkaar aan weerskanten van de lichte scheidingswand.
Het was de jonge man die het eerst schoot. Zijn lul klopte en zette uit tot ze begon te vrezen zelf niet genoeg te kunnen uitzetten om zijn dimensies te omvatten. Ze dacht dat ze zou openbarsten.
Dan voelde ze de hete stromen sperma die in haar vagina en in haar darmen spoten. Toch een heerlijk gevoel, en onder andere omstandigheden, waar ze zelf de contole had, was het nog beter geweest.
Martin kermde alsof er een mes in zijn lijf werd geploft. Hij ramde zijn lul in haar kont tot aan de hecht en explodeerde net als een lawine bij haar de dam doorbrak.

Terwijl de zware room over de gesmolten wanden van haar vagina droop, verzwond dadelijk de spanning uit haar lijf. Ze hing slap tussen beide mannen in, wachtend tot ze hun zwarte pikken uit haar lijfje trokken en hun hete zaad dat diep in haar kut en kont zat naar buiten kon lopen.
Toen de jonge man zich terugtrok, voelde ze een pijn gelijk aan deze die ze bij het binnendringen had gevoeld. Ze klemde zich vast aan Martin's schouders en boorde haar vingernagels in het vlees en voelde de warmte van bloed op haar vingers.

Nu was ze van beide verlost. Ze zakte achterover op het bed met tollend hoofd en sloot opnieuw de ogen. Haar hele lijf schoon gevuld met pijn; pijn in haar hoofd, rectum en vagina. Het scheen vanuit alle kanten van haar lijf te komen om haar gedachten te benevelen en haar te dwingen onbeheerst te jammeren.
"Denk je dat we haar pijn hebben gedaan?" hoorde ze de jonge man vragen.
"Om de drommel niet!" antwoordde Martin zelfverzekerd. "Ze heeft van elke seconde volop genoten."
Angela krabbelde overeind in zittende houding en zat met het hoofd op haar pijnlijke borst gebogen. Een inwendig instinct gaf haar de raad zich te verbergen, maar ze sloeg er geen acht op tot ze de deur hoorde opengaan. Ze hief het hoofd op en staarde Frederick aan.

Hij stond in de deuropening, met zijn hand aan de klink en met een gezicht waarop het afgrijzen ten verachting te lezen stonden bij het zien van de drie naakte lichamen in het bed.
"Grote god!" krijste hij. "Hoe kon je zo laag vallen?"
De twee mannen staarden hem ontzet aan en wisten niet wat te beginnen.
Angela probeerde op te staan, maar viel terug neer op het bed.
"Frederick..." stamelde ze. "Frederick... ik... ik... het spijt me zo..."
"Jij gedegenereerde neukhoer!"
De deur werd teruggeslagen en bonsde tegen de wand aan toen hij naar haar toesprong, met gebalde vuisten en moordlust in zijn ogen.
Martin wierp zich op hem. Hij slaagde erin een arm te omklemmen en hem rond te zwaaien, met toen hij naar haar uithaalde. De slag flitste vlak naast haar gezicht.
"Hou op, kerel!" zei Martin. "Hou je kalm! Je hoeft nou niet de jaloerse echtgenoot te spelen. Je kunt niet met zo'n hete kut getrouwd zijn, zonder te weten wat voor vlees je in de kuip had!"
Frederick's vrije hand belandde vlak op zijn gezicht.
Het hoofd van de neger sloeg achterover en zijn rug kraakte even, maar hij verloor het evenwicht niet. Hij liet Frederick's arm los en verkocht hem een uppercut op het gezicht.
Angela gilde toen ze Frederick op de grond zag vallen.
Beide negers sprongen naar hem toe, de zwarte lichamen ietwat gekromd toen ze bij de gevallen man stonden. Ze staarden hem aan, en zagen toen dat Frederick zich inspande om op te staan, om hen te lijf te gaan.
Al haar pijn was verdwenen toen zij toesprong. Ze grabbelde Martin bij de arm en probeerde hem weg te sleuren van zijn slachtoffer.
"Nee, Martin!" gilde ze. "Doe het niet. Doe het niet!"
De mooie neger aarzelde. Hij staarde naar Angela, naar de man op de vloer en dan naar zijn vriend. De harde, versteende uitdrukking op zijn eigen gezicht scheen stilaan weg te trekken.
"Alsjeblieft, Martin!" schreeuwde ze. "Laat hem gaan!"
De jonge neger bleef in gevechtshouding staan en wachtte op een teken van zijn oudere maat. Hij was erop belust af te werken wat de man van de vrouw begonnen was.

"Goed dan", zei Martin eindelijk. "Je hebt het maar voor het zeggen, baby."
Hij keek neer op Frederick, draaide zich om en raapte zijn kleren van de vloer.
"Smeer jij 'm maar beter!" zei hij tegen Arnold. Angela stond als verlamd terwijl de twee negers zich achter haar aankleedden.
Frederick probeerde opnieuw op te staan, maar het was alsof er geen ruggengraat meer in hem stak.
Ze wou naar hem toesnellen, hem helpen, om vergiffenis smeken, maar kon zich niet bewegen. Zich opeens bewust wordend van haar eigen naakheid werd ze door schaamte overspoeld.
Ze jammerde binnensmonds.
Tranen rolden haar over de wangen.

Frederick zocht steun aan een stoel om recht te komen. Dan keek hij haar aan en haar blik kruiste de zijne. Ze wendde het gezicht af omdat ze hem niet in de ogen durfde te kijken.
Ze hoorde hem naar de deur strompelen. Ze hoorde zijn trage voetstappen op de houten trap. Ze tastte naar haar jurk en trok die over het hoofd. Ze had de kracht niet om de rits dicht te trekken. De jurk hing aan haar lijf als een zwangerschapsjurk. Voor een keer gaf ze niets om haar verschijning en om haar schoonheid.
"Smeer 'm!" hoorde ze Martin nogmaals tot Arnold zeggen. "Ik zie je later nog wel in de 'oude smidse'."
Ze zag de jonge neger door de open deur verdwijnen. In de duisternis zag ze het verlichte raam van de keuken van de buren. Ze wist niet of het negen uur of middernacht was. Ze had elk begrip van tijd verloren. Het kon haar niet schelen of ze Stella en Charlie hadden gewekt. Ze maakte zich enkel zorgen om Frederick.

Die ochtend had ze na jaren huwelijk vastgesteld dat het haar man was die ze liefhad, en vanavond had haar ongebreidelde drift bijna zijn dood veroorzaakt.
"Arnie is weg", vertelde Martin haar. "Wij zullen ook maar best van elkaar wegblijven, tot de zaak wat bekoeld is."
Hij stond aan de voet van het bed met alleen zijn broek aan. Zijn armen hingen slap langs zijn zijden en zijn hoofd sloeg nerveus van links naar rechts, alsof hij de controle over zijn spieren had verloren.
"Ik zou ons tot aan Montego Bay kunnen rijden", suggereerde hij. "Waar je maar wilt. Maar ik denk dat het beter is dat ik vertrek."
"Ga jij maar", zei ze. "Je was van bij de start een vergissing. Ga weg!"

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen