Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
*** HOOFDSTUK 10 ***

 

Telkens als Sandra haar vader zag, moest zij aan bepaalde dingen denken.
Steeds zag zij haar zo vertrouwde kamer met haar bed, en daarin Julia en haar
vader. Daarbij voelde zij een steek van jaloezie. Jegens haar vader? Of bij
haar tante? Zij wist het niet. In elk geval, sinds zij een paar dagen geleden
haar tante verleid had, was zij minder nerveus wat Julia betrof. Was het
eigenlijk wel jaloezie? Alles wel beschouwd, zo overwoog ze, was het meer een
manier om haar ambitie te uiten. Zij wilde beiden behagen en door beiden
worden begeerd. Naast de anderen, waarvan ze hield.
Zolang haar moeder ziek was en de zorg voor het huishouden deels op haar
neerkwam, kon zij niet elke avond naar Simone gaan. Hun lesbische betrekkingen
duurden voort, maar niet erg bevredigend. Vaak bleven zij beperkt tot een
snelle omhelzing achter een deur, een hand onder een enigszins opgetrokken
rok, vergezeld van een korte, te haastige kus.
Er ging een hele week voorbij zonder dat zij een ogenblik samen hadden. Zij
waren overstelpt met werk en vrijdagavond moest Sandra het een en ander doen
aan het huidhouden, dat ook onder de kantoordrukte te lijden had gehad. Zij
verzette bergen werk, omdat zij Julia wilde bewijzen dat zij ook in staat was
het huishouden te bestieren. En die nacht sliep ze als een blok, volkomen
uitgeput.
's Morgens, toen ze om negen uur aan het ontbijt verscheen, had haar vader de
tafel al gedekt en koffie gezet. Zelfs had hij Sandra's boterhammen voor haar
gesmeerd... en nog half slaperig in haar gewatteerde ochtendjas at ze met
smaak.
Ze vroeg haar vader of ze die dag voor zichzelf kon nemen om met een vriendin
uit te gaan.
Hij keek haar pijnlijk aan. "Och, Sandra, je hebt het wel verdiend, maar...
tante Julia kan dit weekeind niet komen en ik moet boodschappen doen. Moeder
is bijna de hele week alleen geweest. Zou je het heel erg vinden om vandaag
voor het eten te zorgen?"
Sandra stribbelde tegen, maar haar vader bleef zo aandringen op een manier
die ze niet weigeren kon zonder de bungel erin te gooien. Dat werd dus geen
Simone, ook al had ze er nog zo'n behoefte aan. Ze berustte, hield haar moeder
gezelschap, hielp haar bij het toilet en maakte het eten klaar.
's Middags ging haar vader uit en zij profiteerde ervan door haar heil in haar
kamer te zoeken. Op bed liggend verdiepte zij zich opnieuw in een pornoboek,
dat Simone haar geleend had. Zij had er de smaak van te pakken gekregen,
ofschoon ze die boeken zorgvuldig moest verstoppen. Bij het lezen werd ze
geprikkeld tussen de benen en in haar borsten en beleefde ze wat ze las.
Verschillende passages, die bijzonder indruk op haar maakten, las zij nog
eens. Maar zij bedwong haar lust om zich bij het lezen met de vinger te
bevredigen. Zij wilde het niet al wist zij zelf niet waarom. Maar het boek
maakte het haar niet gemakkelijk om in haar besluit te volharden. De stem van
haar moeder, die riep, maakte een einde aan het dilemma. Zij ging thee zetten
en bracht haar moeder te drinken. Maar haar lust bleef haar plagen. Om zich
te verzetten ging ze nog maar wat achterstallig huiswerk doen.
Guillaume keerde tegen zessen terug, opgewekt lachend en kennelijk in zijn
nopjes. Sandra had de pest in. Zij vermoedde dat hij gedronken had, overigens
niet zonder reden. Mopperend ging ze het avondeten klaarmaken, maar haar vader
haalde haar over hem nog eens in te schenken. Aan tafel dronk zij zelf ook
enkele glazen wijn met het brood en de kaas. Plotseling werd het haar teveel
en kon ze het niet nalaten haar vader verwijten te maken.
"Je hebt me de hele middag alleen gelaten", zei ze pruilend. "En je hebt
gedronken..."
"Drie glaasjes... da's alles", verontschuldigde hij zich, "Zo veel drink ik
niet, dat weet je best."
"Je bent zeker bij tante Julia geweest?"
Haar vader sprong bijna uit zijn stoel alsof hij gebeten was.
"Hoe weet je dat? Ja, ja, daar ben ik inderdaad geweest. Oom Edmond was er.
Hij heeft vier dagen vrij."
Zij zwegen. Haar vader schonk zichzelf opnieuw in en nodigde Sandra uit haar
glas leeg de drinken. Onderzoekend keek hij haar nu aan en vroeg zich af of
zij misschien een vermoeden had.
Naderhand zochten ze moeder weer op en praatten met haar totdat zij moe werd
en wilde gaan slapen. Zij gingen terug naar de zitkamer en keken naar de
televisie. Sandra had haar verlangens ondertussen vergeten, maar toen zij in
het half donker naar de buis staarde, kwamen zij weer terug. Zij voelde het
onder in haar buik kriebelen, haar tepels werden hard en pijnlijk. Zij zag
niets van wat er zich op het scherm afspeelde, doch in haar hoofd flitsten
afbeeldingen uit het pornoboek. Zij voelde haar opwinding stijgen en kreeg
een onweerstaanbare lust zich te masturberen, naakt en staande voor de spiegel
in haar slaapkamer.
Beiden zaten zwijgend en onbeweeglijk, in schijn geinteresseerd in het
TV-programma. Guillaume dacht aan Julia. Hij had gehoopt... maar jammer genoeg
bleek die Edmond thuis te zijn. In zijn broek was zijn penis half stijf en
gezwollen en klopte terwijl hij dacht aan Julia, naakt en bereid zich aan
hem te geven.
Sinds hij zijn schoonzuster had gehad, zag hij zijn vrouw alleen nog als een
zieke, die verzorging behoefde. Toch zou eens de dag komen dat zij genezen
zou zijn en alles weer zou worden als voorheen. Dan was het afgelopen met
Julia, want bij haar thuis was het te gevaarlijk. Edmond moest er vaak op uit
en kon onverwacht thuis langs komen. Een hotel misschien...? Hij wist niet of
Julia zich ertoe zou lenen... tot de schande een trap te beklimmen in zo'n
obscuur hotelletje dat kamers per uur verhuurt. Guillaume kon zich niet
voorstellen dat zij naakt in zo'n goor bed zou willen liggen. Van de andere
kant, was Julia gek op hem en bereid hem overal te volgen. Misschien zou een
dergelijke plaats haar juist opwinden. Hij dacht hoe opgewonden zij was door
de aanwezigheid van haar zuster in de kamer ernaast. Hoe zou zij het vinden
in zo'n onguur hotel, waar je uit andere kamers geluiden hoorde, die...?
Sandra kruisde de benen en ging verzitten. Guillaume wierp een blik in haar
richting en zag plotseling hoe slank en welgevormd haar benen waren, de
glanzende in nylon verpakte knieen, de (niet zichtbare) maakte dijen boven
de kouseboorden...
"Wat is het warm..." zei het meisje plotseling. "Bloedheet gewoon... En de
TV is niks aan... Mag ik een sigaret opsteken?"
"Aangezien je anders stiekem toch wel rookt... en wat je in godsnaam nog meer
doet achter de deur van je kamer, die je de laatste tijd op slot hebt...",
zei haar vader plotseling geprikkeld.
"Er schijnt de laatste tijd nogal veel op mijn kamer te gebeuren", gaf zijn
dochter hem lik op stuk.
Guillaume antwoordde niet. Sandra stond op, verliet de kamer en keerde terug
met een fles wijn, twee glazen en een pakje sigaretten. Zij dronken en rookten
in een loodzwaar stilzwijgen gehuld. Het geluid van de TV telde niet mee...
"God, wat heb ik het warm", zei Sandra opnieuw. "Ik zou alles wel willen
uitgooien... Zou je dat willen...? Ik wel, heerlijk die lucht op je warme
lichaam... Ik wou dat ik altijd naakt kon lopen..."
Haar vader bleef zwijgen. Hij had een benauwd gevoel in de keel alsof er iets
stond te gebeuren nu de avond zo'n bizarre wending genomen had. Als in een
droom zag hij zijn dochter opstaan en in een hoek van de kamer haar jurk
uittrekken.
"Doe de deur op slot", zei hij.
Zijn blik viel op de grappige ronde billetjes toen ze hem de rug toewendde en
naar de deur liep. Ze had een doorschijnend slipje aan, een zwart gordeltje
met jarretellen, die zich op haar blanke dijen aftekenden. Onder haar bijna
transparante onderjurk zag hij de scherp gepunte borstjes, want ze droeg geen
beha.
Zij keerde zich om. Zonder een spier van haar gezicht te vertrekken liep zij
terug naar haar stoel. Zij voelde haar lichaam van top tot teen beven. Waarom
deed ze zoiets? Het was toch niet gewoon... Zij was als een rad op een
helling... steeds sneller rollend en tenslotte niet meer te stoppen.
Gedachtenloos speelde ze met het strengetje fabrieksparels dat ze om de hals
droeg. Haar handen trilden zo, dat het snoer brak en de pareltjes over de
vloer rolden. zij wierp zich op de knieen en kroop achter de kleine tolletjes
aan, die alle kanten oprolden. Haar vader bleef bewegingsloos. Met de handen
op de knieen keek hij naar zijn dochter, die her en derwaarts kroop achter de
voortvluchtige pareltjes aan. Zij vond er niet veel, daarvoor was het te
donker in de kamer. Zij zocht ook niet bijster goed en lette meer op haar
vader, die zij zorgvuldig haar opgeheven achterste toedraaide, de billen half
bloot en de zachte pruim tussen haar dijen slechts bedekt met een reepje
dunne stof. Als ze een pareltje vond, dook ze erop af, zodat haar kontje op en
neer bewoog als een konijnestaartje.
Zij ging zo lange tijd voort tot haar vader opstond en naar haar toekwam.
Sandra's hart bonkte in de keel. Haar vader boog zich voorover en stak zijn
hand tussen haar dijen. Sandra bleef onbeweeglijk, muisstil. Toen begon haar
kruis te trillen, ondraaglijk geprikkeld door de aanraking, die brutaler werd.
Zij liet het hoofd hangen en spiedde naar de vingers, die het kruis van haar
broekje opzij schoven en zich verstrikten in haar vachtje. Bijna onmerkbaar
verplaatste zij de trillende knieen naar buiten. Ver, ver weg klonk het geluid
van de televisie, bijna overstemd door de stormwind van hun ademhaling...
De vingers betastten nu haar schaamlippen, drongen in haar vochtige intimiteit
door. Zij drukte haar bekken naar achteren, zodat haar kutje toegankelijk
werd. Haar gleuf opende zich als een gapende mond, de kittelaar stijf
opduikend uit de huidplooien. Zij boog de armen en legde het hoofd op de
grond, zodat haar bevende achterste nog hoger kwam.
Haar vader ging langzamer en voorzichtiger te werk alsof hij elk ogenblik een
verontwaardigde uitbarsting verwachtte. Na enkele ogenblikken merkte hij dat
zijn dochter natter werd en voelde zijn vingers soppen in haar liefdesvocht.
De loodzware stilte van het huis drukte op hen. Guillaume voelde zich
schuldig, maar hij had niet de kracht op te houden. Zijn vingers visten de
clitoris op uit de vochtige vleesplooien en hij voelde hem nog harder en
stijver worden. Er was geen weg terug voor hem. Hij moest verder gaan en
afmaken wat hij begonnen was. Het was noodzakelijk dat hij Sandra bevredigde,
anders zou hij zich aan haar rancune en verraad blootstellen. Hij had een
geweldig risico genomen, ook al had hij niet anders gekund. Het gezicht op die
verrukkelijke billetjes, dat verleidelijk aangeboden kruis, wat te veel voor
hem geweest. De stijve, keiharde lul in zijn broek spande ondraaglijk...
Naast Sandra geknield, werd hij zich bewust van de enormiteit van wat hij aan
het doen was. Sandra was een klein wijfjesdier, dat door hem werd aangerand
en gedwongen iets obsceens te ondergaan. Misschien was zij wel bang, met zo
bang als hij. En die stilte, deze in het stof kruipende houding, het hoofd
op de grond en het onderlichaam met het gespleten kruis uitnodigend omhoog.
En de flikkerende televisiebuis, beelden die niets betekenden...
Sandra bleef zwijgen, maar Guillaume voelde dat zijn aanrakingen een stijgende
respons bij haar opriepen. Soms drukte zij de billen en de dijen samen, zodat
zijn hand hulpeloos gevangen zat. Dan opende zij ze weer en gaf zich aan hem
over.
Toen Sandra op haar knieen achter de pareltjes aanjoeg, had zij nog geen idee
hoe haar vader zou reageren. Eerlijk gezegd, had ze niet verwacht dat hij haar
zou aanraken. Maar zij begreep heel goed welke uitwerking haar houding op
hem moest hebben en zij schiep er behagen in hem op te winden. Zij was vol
wellust, vaag maar aangenaam, en vol trots op de sex appeal, die haar kut en
haar reetje uitoefende. Dat het haar vader was, was van ondergeschikt
belang... Toen zij zijn hand voelde had ze onmiddelijk een gevoel van plezier.
Haar kut reageerde bij de eerste aanraking. Tegelijk voelde ze haar hart
eigenaardig samentrekken omdat zij zo gemakkelijk haar doel bereikt had, haar
tante had overwonnen. Maar deze triomf werd onmiddelijk overspoeld door het
heerlijke gevoel, dat zich van haar meester maakte.
Guillaume deed zijn best. Hij wilde dat Sandra een orgasme zou krijgen, want
dan zou ze hem niets meer kunnen verwijten... zou ze niemand durven vertellen
wat er tussen hen gebeurd was. Het moest een heftig orgasme worden, dat haar
omver zou werpen op haar zij, passief en hulpeloos, onderworpen en hunkerend
naar verder plezier.
Plotseling voelde hij het lichaam van zijn dochter schokken. Zij sloot en
opende de dijen, de hand vastklemmend en met een stroom kutsap overgietend.
Toen bleef zij onbeweeglijk, handen plat op het kleed, haar borsten steunend
op te tengere bovenarmen.
Teder streelde Guillaume de warme billen, de zachte binnenkant van de dijen,
de knieholten. Sandra keek recht voor zich uit en trilde. Tenslotte strekte ze
een hand naar achteren en zocht haar vader's kruis. Zij maakte de gulp open
alsof het vanzelfsprekend was en ontblootte de roede, die in haar hand
opveerde.
Nu was haar vader op handen en knieen, terwijl zij zijn penis omlaag trok.
Sandra had zich half op de rug gewenteld en toonde haar gezicht, de ogen wijd
opengesperd, de mond half geopend. Met de tong likte zij haar lippen.
"Laat mij het bij je doen", fluisterde zij nauwelijks verstaanbaar.
Zij keek naar de enorme gestrekte lat, stijf als een plank en met de grote
paarse eikel bloot. Een wilde vreugde doorstroomde haar, omdat zij eindelijk
het ding in haar hand hield, waarnaar zij altijd had verlangd. Met trage
bewegingen, want zij wilde zo lang mogelijk van dit moment genieten, begon ze
hem af te rukken. Haar magere meisjeshanden hielden haar vader's penis als in
een bankschroef.
Sandra liet zich leiden door haar instinct. Van Simone had ze veel geleerd,
van de wellust van vrouwen zowel als die van mannen. Zoveel bewegingen,
strelingen, woorden en genot zijn voor beide seksen gelijk. Zij reageren
hetzelfde, nemen dezelfde houdingen aan in het liefdesspel. Zonder het ooit
gedaan te hebben, wist Sandra hoe ze een lul moest afrukken. Met de dildo had
Simone haar verschillende demonstraties gegeven, die aan duidelijkheid niets
te wensen overlieten.
Haar buik tegen haar vader's zij gedrukt, haar adem zijn nek strelend, ging
Sandra voort met zwengelen. Dat deze man haar vader was telde niet. Het ging
alleen om het resultaat... En het genot. De penis brandde in haar hand en was
tegelijk heerlijk om te voelen, stijf als een stang en toch kloppend met
intens leven.
Guillaume begon te hijgen. Sandra gaf het werk haar volle aandacht. Met de
mond tegen haar vader's oor fluisterde ze: "Ik vind het fijn dit bij je te
doen... Het is erg... maar ik vind het toch fijn... Erge dingen vind ik het
fijnst en ik wil geen andere man dan jij. Met jou is het zo heerlijk... Ik zal
opnieuw voorover gaan zitten zodat je het weer kunt doen... van achteren...
dat is het fijnst... Wij zijn vrij... wij kunnen doen wat we willen..."
Plotseling wierp zij zich op de rug, gleed onder haar vader en bracht diens
penis naar haar mond. Haar handen stevig om de testikels geklemd, snuffelde
ze aan de eikel, wreef de tong over de satijnen huid en kietelde de gespleten
top, verlangend een man te zien afgaan.
Maar Guillaume onttrok zich aan de tongstreling. Hij stond op, nam Sandra in
de armen en droeg haar naar haar kamer, waar hij haar op bed wierp. Zij sprong
weer op, deed haar laatste kledingstukken uit. Naakt knielde ze op bed en
wilde zich opnieuw met de mond aan zijn piemel hechten, maar haar vader duwde
haar weg. Ook hij wilde naakt zijn. Terwijl hij zich uitkleedde, strekte
Sandra zich uit op bed, de benen gespreid, en wrong haar borsten.
"Ik wil hem in de mond nemen", zei ze heet. "Hij is prachtig... zo dik en
warm... Als ik zuig voel ik me ontaard... Jij bent mooi, vader... met dat haar
op je lichaam...  jouw mooie fluit... je kloten... buiten jou zal ik nooit van
enig andere man houden... Ik heb hierover gelezen... over bloedschande... en
dat wond me steeds meer op dan iets anders... broers en zusters die alleen nog
oog voor elkaar hebben... een moeder die haar zoon verleidt door steeds naakt
voor hem te lopen totdat hij zich aan haar overgeeft... Ze was daarmee
begonnen omdat zij hem betrapt had met het aftrekken, in een stoel zittend, de
benen wijd, en dan maar rukken... Als je zulke dingen leest dan wil ik... dan
moet ik... steeds..."
Guillaume boog zich over het bed en keek zijn dochter in de ogen.
"kleine sloerie", zei hij. "Kleine slet van me... Zelf heb je zeker ook al
gemasturbeerd...?"
"Ja, ja... heerlijk vind ik dat... Ik heb al zoveel dingen gedaan, behalve..."
"Behalve...?" vroeg Guillaume intens.
"Behalve me aan een man geven."
Haar hand klemde zich weer om zijn stijve. Opnieuw begon ze eraan te rukken.
Met haar kleine handen kon ze hem nauwelijks omvatten. Toen trok zij zich
omhoog, bracht haar hoofd tussen haar vader's dijen en bracht de tamp naar
haar mond om er hartstochtelijk aan te zuigen.
Guillaume ging op haar liggen en streelde haar lichaam met gretige handen.
Sandra steunde, drukte haar bekken omhoog. Snel bracht zij een hand naar haar
pruim en begon te vingeren. Met zijn gezicht duwde haar vader haar hand weg
en bracht zijn tong ervoor in de plaats. Sandra rilde van top tot teen bij dit
eerste contact. Zij zuchtte en voelde zich slap worden. Haar lichaam gaf zich
willoos over aan de tongstreling, terwijl ze de natte lul over haar gezicht
wreef.
Zij maakten zich van elkaar los en gingen zij-aan-zij op de rand van het bed
zitten.
"Wij houden van dezelfde dingen", stelde Sandra vast. "Dezelfde perverse
aanrakingen... precies dezelfde..."
Haar ogen straalden met duivelse lust en zij glimlachte naar het beeld van
beiden in de spiegel.
"Een mooi paar", vond ze. "Je kunt het met niemand beter doen dan met mij...
ik ben jong... en zo gek op jou, pappie... Is het geen pracht gezicht... jouw
grote mannenlul en mijn borstjes, die nog niet helemaal vrouwenborsten zijn.
Ook mijn vachtje en mijn kut zijn nog die van een jong meisje... Toch geloof
ik dat jouw apparaat erin kan, helemaal, tot de ballen toe... Kijk..."
Zij sprong van het bed en plaatste zich trots voor de spiegel. Met gespreide
benen liet zij zich herhaaldelijk door de knieen zakken. Zij keek tussen haar
dijen en merkte met genoegen hoe haar kutlippen zich openden en haar borsten
deinden. Zij wierp zich op handen en voeten en drukte haar billen tegen het
koude spiegelglas.
"Kijk 'ns, kijk 'ns", riep ze. "Ik heb vier billen. Koud is dat, maar
lekker..."
Guillaume had het niet meer. Hij liet zich voor Sandra op de knieen vallen
en dreef zijn tamp in haar geopende mond. Maar zij klemde de lippen opeen, en
gromde alvorens hem toe te laten.
"Wat een geilaard ben je. Je lul in de mond van je dochter... Wij gaan
regelrecht naar de verdommenis. Jouw lul maakt me wild. Ik wil dat je me
neukt. Jij moet hem er bij me instoppen... heel diep wil ik jouw tamp in me
hebben... heel diep."
Zij zoog het lid naar binnen en wreef haar billen tegen het spiegelglas.
Guillaume keek in de spiegel en herkende zich niet. Was hij dat, die man die
zich liet pijpen, die zijn voorhuid van zijn eikel liet stropen door de mond
van dit jonge meisje? Hij voelde zich almachtig, stond op het punt van een
zaaduitstorting. Sandra voelde het aankomen en liet de veerkrachtige lat uit
haar mond glippen, zodat hij tegen haar gezicht aanzwiepte.
"Niet zo", zei ze. Ik wil graag je geil over mijn gezicht hebben, maar nu
niet. Ik ben te hitsig... Ik wil me nog rondwentelen, kijken... spelen...
en dan wil ik 'm in mijn lichaam..."
Zij stond op en vroeg haar vader naast haar te komen staan. Opnieuw greep ze
zijn scepter en zwaaide ermee dat het een lust was.
"Kijk 'ns... kijk 'ns, hoe prachtig 'ie is", juichte ze. "Kom dichter bij de
spiegel... nog dichter... met je speer tegen het glas... Kijk 'ns naar mijn
borsten en m'n buik... Ik kus mezelf... ik kus een meisje... Ik ben door het
dolle heen... helemaal wild, omdat ik jou naast me heb... O, kereltje van
me... O, die lul van jou... Ik kan er niet vanaf blijven... hoe slecht het
ook is. Maar ik weet dat je van me houdt en altijd van me zult blijven houden,
meer dan je ooit van iemand anders ook gehouden hebt."
Zij wierp zich weer voor hem op de knieen, kuste zijn behaarde kloten en met
haar zachte handen streelde ze zijn gespierde dijen. Opnieuw wijdde ze zich
aan zijn eikel en knabbelde er verliefd op. Maar Guillaume boog voorover,
knielde ook, zodat zijn roede tegen haar jonge buik rustte.
"Jij hebt het uitgelokt", zei hij met zijn gezicht vlak bij het hare.
"Kun je net denken", antwoordde ze brutaal. "Je zat er gewoon op te wachten...
tot de verboden vrucht in je schoot viel. Je hebt ineens ontdekt dat jouw
dochter geen kind meer is... dat zij een vrouw is... een vrouw met geprikkelde
zinnen... die naar een man verlangt. Maar ik wilde dat het zo zou zijn...
schandelijk en afschuwelijk... tegen alle regels en fatsoen in. En jij hebt
meteen met mij het allerergste willen doen. Kijk maar 'ns in de spiegel! Ik
ben poedelnaakt en jouw mast staat stokstijf tegen mijn buik... Het scheelt
niets of hij zit in mijn spleet, die drijft van het liefdesnat. Wij stinken
van geilheid... Hier... mijn tieten tegen jouw borst... mijn gezicht vlak bij
het jouwe... Je weet dat je alles bij me kunt doen... dat ik het van je
verwacht..."
Guillaume's hand schoot uit, tussen Sandra's dijen. Zij knorde van plezier,
greep haar vader's stijve, waaraan al een druppel geil parelde, die zij als
nectar aan de lippen bracht.
Guillaume drukte haar tegen zich aan en met haar hand leidde Sandra zijn lans
naar het doel. Met kleine schokjes gleed hij naar binnen, langzaam en
vlijmend, borend door haar vlees. Zij voelde dat er iets afschuwelijks met
haar gebeurde.
Zij boog de rug achterover, het bekken geheven, de borsten fier omhoog. Met
half open mond stootte zij onverstaanbare woorden uit, halve klanken, rauwe
kreten.
"Nu neem je me", zei ze uiteindelijk bijna plechtig. "Jij naait je dochter
en samen gaan we naar de verdommenis. Jij hebt me verwekt en nu neem je me...
Jouw lul waaruit ik eens gekomen ben, is nu bij mij binnengedrongen... Ram
dan, verdomme, ram er op los in mijn kut..."
Wild schokte ze tegen hem aan totdat zij verslapte, haar kloppende kut
boordevol warm sperma, bloedschandegeil.
Zij trok haar vader's gezicht naar het hare en beet zijn lippen tot bloedens
toe.
Toen Guillaume zich uit haar losmaakte, merkte dat zij flauwgevallen was en
bleek als een dode...

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen