Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Deel 2   wachten  
Het was een mooie dag. De zon scheen en zette het bureau, waaraan ze zat te werken in een lichte gloed. Haar handen lagen stil op het papier voor haar en haar ogen staarden naar de bomen achter het glas. Waar waren de herkenbare vormen die haar leven richting gaven?  
Haar directeur, die haar het rapport gegeven had; de meisjes, die zich net als zij naar hun werk gehaast hadden; het rapport, waarvan de letters geen woorden vormden: niets was zoals het geweest was.  
De bomen voor haar leken in brand te staan en deden haar haar billen voelen. Ze gloeiden nog stevig en drukten, hoewel omhuld door een nu droog slipje en wit katoenen jurkje, pijnlijk door haar gewicht op de skaistoel. Toch kon ze haar kont niet stil houden. Haar oogleden gleden dicht. Haar dijen wreven langs elkaar.  
Zachtjes werden haar weke lipjes tegen haar lustknopje gedrukt, gesmeerd door het sperma van de man. Een zacht gekreun ontsnapte haar lippen, terwijl het beeld van de man toen hij haar overweldigde en bezit van haar nam voor haar verscheen. Haar gezwollen billen voelden weer het leer, haar kutje de penis ...  Hoewel de deur zacht open en dicht ging, werkte het op haar alsof hij werd dichtgesmeten. Ze richtte zich met een schok rechtop. Haar billen schuurden met geweld over de stoel. Ze gaf een gil van pijn. De directeur keek haar met verbazing aan. Het bloed steeg haar naar het hoofd.  
"Problemen?" vroeg hij.  
Ze sloeg haar ogen beschaamd neer en mompelde een ontkenning. Hij boog zich over haar heen en keek naar de papieren voor haar. Zijn glimlach veranderde in een frons toen hij ze onveranderd zag. Geërgerd zei hij haar de correcties om uiterlijk twaalf uur klaar te hebben. Ze boog zich weer over het papier.  
Terwijl hij zich omdraaide en van haar weg liep, probeerde zij van haar lichaam weg te lopen. Ze liet het achter in dat eenzame huis ergens aan de rand van de stad.  
Het papier herkreeg zijn woorden. Haar geest vernauwde zich tot de zinnen en met moeite kweet ze zich van haar taak. Maar telkens als ze even van haar werk op keek om na te denken, gleden haar gedachten weer af naar haar tintelende billen en natte kutje. Met moeite beheerste ze zich dan, en richtte zich weer op de tekst. Zo gleed de dag traag aan haar voorbij.  


Langzaam liep ze door de straten van de stad. Ze probeerde de huizen te herkennen die haar zouden vertellen waar ze naar toe ging. Ging ze naar buiten, naar zijn huis? Of volgde ze de weg naar haar eigen flat? Ze wist dat het het laatste moest zijn: hij had haar immers niet ontboden.  
De wind speelde met haar jurkje en streek langs haar borsten die, nog steeds naakt onder het katoen, zachtjes heen en weer deinden. De blikken van voorbijgangers leken haar uit te kleden en haar borsten en rode billen aandachtig te bekijken.  
Of zou hij op haar wachten? Snel maar angstig volgde ze haar weg. Ze klom haar trap op. Voorzichtig opende ze de deur. Hij was er niet.  
Tranen liepen langs haar wangen. Ze trok de rits van haar jurkje naar beneden, schoof de bandjes van haar schouder en liet het op de grond vallen. Ze stroopte haar broekje over haar billen en stapte er uit. Haar handen gleden langs haar gezwollen billen en koesterden het vlees zachtjes. Een traan drupte op de grond. Blindelings stortte ze zich op het bed. Ze begroef haar gezicht in het kussen en zachtjes huilde ze zichzelf in slaap.  


Zo gingen de dagen voorbij. Overdag deed ze zwijgend haar werk en zag niets dan de papieren voor haar. Thuis gekomen kleedde ze zich uit, voelde langs haar billen -welke elke dag weer minder gevoelig waren geworden- en wierp zich wanhopig op haar bed. Starend naar het plafond, vervuld van angstdromen dat hij haar, met het slinken van haar billen, voorgoed verlaten had -maar ook vervuld van angstdromen dat hij terug zou komen en ze opnieuw zou laten opzwellen- bracht ze de nachten door, nu eens half slapend, dan weer half wakend, tot de ochtendzon haar weer aan een nieuwe dag deed beginnen.  
Het was de derde dag, een vrijdag, dat ze 's ochtends opstond en haar kont naar de spiegel keerde en schrok. Het was voorbij. Haar billen waren blank als weleer. Haar handen streelden langs het zachte vlees. Ze waren weer koel en glad. Tranen stroomden langs haar wangen. Stil haalde ze een bh te voorschijn en omvatte haar borsten. Ze pakte een truitje en spijkerbroek uit de kast. De wereld herkreeg zijn oude vormen. Maar ze zou zonder hem eenzamer zijn dan ooit.  

Het was vijf voor vijf toen de telefoon op haar bureau overging. Ze pakte de hoorn en noemde haar naam. De telefoniste verbond haar door. Even was het stil.  
Toen sprak de stem: "Ga nú naar mijn huis, direct, na de bel." Hij noemde zijn adres. De telefoon klikte droog. De hoorn viel uit haar hand. Weer hield de wereld op te bestaan. Als een beeld bleef ze zitten, net zoals op die eerste dag. De sirene die het weekend inluidde, deed haar opstaan en als een robot naar de gang toe bewegen, het kantoor uit, de straten door, naar het huis waar ze haar meester wist.  


Voor ze haar hand naar de deurbel kon brengen ging de deur open. Ze stapte naar binnen. De deur sloot zich achter haar. Ze bevond zich weer in de hal, die zoveel herinneringen in haar opriep dat het haar duizelde en ze haar ogen sloot.  
Toen ze ze weer opende stond hij voor haar in de deur die naar de kamer leidde. Zijn glimlach veranderde in een boze uitdrukking toen zijn ogen langs haar kleren gleden. Vol schaamte keek ze naar haar broek en trui en voelde haar bh en voelde, wist, dat het verboden kleren waren. Snel trok ze haar trui over haar hoofd, gespte haar bh los, stroopte haar spijkerbroek en slipje naar beneden, bukte zich, en trok haar schoenen en sokken uit. Ze richtte zich weer op en werd nog roder in haar gezicht: ze stond weer naakt voor hem.  
Doch zijn uitdrukking was niet veranderd. Zwijgend wees hij naar de kamer en de leren stoel in het midden. Ze liep langs hem heen en trad de kamer binnen: ze wist wat haar te doen stond. Bij de stoel aangekomen ging ze tegen de armleuning aan staan. Het koele leer drukte tegen haar nu iets stoppelige venusheuvel. Toen boog ze zich voorover en legde haar hoofd in haar armen, zodat haar tepels zacht langs het leer streken en haar billen fier de lucht in wezen. Ze spreidde haar benen, legde haar kutje open en wachtte.  
Zijn blik veranderde, hoewel zij het niet kon zien, weer in een glimlach. Teder keek hij naar haar prachtige lijf, haar billen, haar kutje. Minutenlang liet hij het beeld op zich inwerken. Zachtjes liep hij naar haar toe. Hij streelde haar blanke billen en daalde in haar grotje af. Haar lipjes waren reeds nat en moeiteloos vond zijn vinger z'n weg in haar warme kutje. Ze kreunde zachtjes en tilde haar billen nog ietsjes naar boven, zodat zijn vinger helemaal in haar verdween. Hij bleef een tijdlang door haar opgenomen, stil en warm.  
Toen hij hem terugtrok en zij haar buik met een zucht in het leer liet terugzakken, scheen het alsof hij nog steeds in haar was. Een rilling, veroorzaakt door de aanraking van koel leer, bracht haar in de realiteit terug. Het leer streelde haar billen, haar dijen, en gleed langs haar kutlipjes.   
Ze herkende zijn riem en was dankbaar. Dankbaar dat ze door hem gestraft zou worden, gestraft voor haar gebrek aan vertrouwen in hem, haar ingaan tegen zijn geboden, haar verboden kleren. Dankbaar dat ze zich weer in zijn bezit wist.  
Striemend sloeg de riem in haar vlees, haar kont schoot omhoog, haar gezicht verdween in de zitting van de bank. Een rode baan tekende zich af. Weer sloeg hij, en weer, en weer. Langzaam kleurden haar billen weer rood en herkregen ze de gloed die haar het gevoel teruggaf dat ze die dag had moeten missen. De riem vervolgde zijn patroon en kleurde het rood nu tot dieprood. Toen schreeuwde ze. En elke slag, slag na slag, leverde een schreeuw van pijn, een traan in haar ogen, en een greep in het kussen.  

Zijn slagen stopten. Haar lichaam zinderde en verlangde door hem genomen te worden, door hem bemind te worden: ze voelde zich weer rein. Hij nam haar in zijn armen en kuste haar teder. Zijn mond zoende haar oogleden en wangen en droogde zo haar tranen. Zijn lippen zochten de hare en voorzichtig drong zijn tong in haar en vond in haar geopende mond het puntje van haar tong. Met gesloten ogen nam ze hem in haar op en speelden ze het spel van tong op tong.  
Hij droeg haar naar de corduroy bank en vlijde haar er met haar rug gestrekt op neer. Hij knielde naast haar neer, kuste haar borsten en streelde haar buik en dijen. Zachtjes beroerde hij haar lustknopje en streek met zijn vingers langs de weke binnenkant van haar kutlipjes.  
Met een enkele beweging ontdeed hij zich van broek en slip en knielde tussen haar benen. Hij pakte de onderkant van haar knieën en drukte ze naar voren naast haar borsten. Haar kutje opende zich en glanzend van haar geil knipoogde het naar zijn penis. Hij liet zich langzaam in haar zakken en met een trage beweging, die met het stijgen van zijn passie steeds heftiger werd, nam hij bezit van haar. Haar hoofdje sloeg heftig heen en weer en met een ontroerende kreet kwam ze klaar. Toen pas liet hij zijn sperma in haar stromen.  
Voorzichtig stond hij op en liep naar de slaapkamer. Op het moment dat hij terug kwam om een slaapzak over haar heen te leggen, sliep ze al.  

Het was reeds enkele uren later toen ze wakker werd. Al haar spanningen en angsten waren weggevloeid. Traag opende ze haar ogen en staarde naar de bruine balken van het lage, grenen plafond. Eén voor één kwamen de herinneringen aan deze dag weer bij haar naar boven. Hoe ze gewanhoopt had bij het beeld van haar blanke billen in de spiegel. Hoe troosteloos de dag op het kantoor verliep en hoe verlossend zijn telefoontje tenslotte geklonken had. Ze herinnerde zich haar aankomst in het huis, hoe ze over de stoel had gelegen en hoe hij haar gestraft en genomen had. Een warm geluksgevoel doorstroomde haar.  
Stilletjes liep hij naar haar toe en knielde voor haar neer. Hij streek met zijn hand door haar haar. Ze draaide haar hoofd naar hem toe. Vol liefde keken ze elkaar aan. Hij bukte zich naar haar toe en kuste haar op haar mond. Hun tongen verstrengelden zich. Langzaam daalde vervolgens zijn mond over haar kin en hals af naar haar borsten. Eén voor één nam hij haar tepels in zijn mond en begroef zijn gezicht in haar zachte vlees. Ze kreunde zachtjes.  
Hij richtte zich weer op en pakte haar hand. Hij trok haar omhoog zodat ze rechtop kwam te zitten. De slaapzak gleed van haar af. Haar billen schuurden over het corduroy. Een gloeiende maar zachte pijn deed haar aan haar straf van enkele uren daarvoor denken. Hij duwde haar achterover in de rugleuning. Haar billen rustten op de rand van de bank, zodat ze nu schuin achterover gestrekt lag. Haar handen zochten steun in de zitting. Hij knielde voor de bank tussen haar benen neer. Hij pakte haar voetjes en zette ze naast haar billen op de rand van de bank. Haar kutje opende zich. Hij stak zijn tong uit en liefdevol beroerde hij haar kutlipjes. Een sterke huivering doorvoer haar en ze slaakte een kreet. Vakkundig streek zijn tong door het weke vlees. Hij speelde met haar lustknopje en vond zijn weg naar haar grotje. Zijn lippen drukten zich op haar volle kutje ... Met een kreet richtte hij zich op. Haar ogen werden groot van angst.  
"Je hebt je niet geschoren", riep hij vol woede, "daarvoor zal ik je nog straffen."  
Voordat ze zijn woorden tot zich kon laten doordringen dook hij weer in haar kutje. Met een onvoorstelbare gretigheid begroef hij zich in haar geil. Haar spieren verkrampten in een golf van hartstochtelijke wellust. Zijn mond was overal en hij kuste en zoog en beet zich in haar tot ze met één lange jammerklacht in zijn mond klaar kwam.  
Hij stond licht hijgend op, streek met zijn handpalm langs zijn vochtig gezicht en ging in de grote fauteuil zitten. Hij observeerde haar aandachtig. Haar gezicht lag achterover op de leuning, haar mond open, haar ogen gesloten, haar hals strak en slank. Haar buik en borsten gingen op en neer van de doorstane emoties. Haar benen waren van de bank gegleden, maar waren ver uit elkaar blijven liggen, zodat hij het volle zicht had op haar kutje, dat glinsterend van haar geil beschenen werd door een fel spotje uit het plafond. Op het corduroy tussen haar benen vormde zich een donkere vlek van het nat van haar grotje.   

Het duurde lang voor haar boezem tot stilstand kwam en haar ogen zich openden. Ook toen verroerde ze zich nog niet. Slechts zijn gebod deed haar oprijzen.  
Ze kwam naar hem toe en bleef vlak voor hem staan. Daar hij zijn benen gespreid had, raakten de hare bijna de rand van zijn stoel. Haar handen lagen op haar billen, waardoor haar borsten naar voren staken. Haar benen waren iets gespreid.  
"En?" sprak hij vragend.  
Het bloed steeg naar haar hoofd. Stotterend getuigde ze van haar geluk en haar liefde voor hem.  
Hij fronste zijn wenkbrauwen. Ze begreep dat hij méér van haar verlangde, maar ze wist niet hoe ze haar liefde en dankbaarheid tot uitdrukking moest brengen. Beschaamd sloeg ze haar ogen neer. Ze staarde naar zijn kruis. Toen begreep ze hem, en voelde ze zijn wil. Ze zeeg neer op de grond. Met de grootst mogelijke eerbied streek ze met haar handen langs zijn broek. De stof zwol op. Met onzekere handen pakte ze zijn riem en gespte hem los. De aanraking met het leer maakte haar ervan bewust dat het zijn strafinstrument voor haar billen vormde. Met mogelijk nog meer eerbied opende ze zijn broek en trok de rits naar beneden. Het leek haar alsof er zich een wonder voor haar ogen voltrok: door haar handen was zijn penis zo gezwollen dat de kop boven zijn slip uitrees. Ze drukte haar lippen op zijn eikel en schoof voorzichtig het elastiek naar beneden. Zijn penis schoot naar voren en tikte zacht tegen haar gezicht. De man tilde zijn billen op, zodat ze broek en slip naar beneden kon schuiven. Toen pas kon ze hem in al zijn glorie bewonderen. Zijn ballen wiegden traag heen en weer. Ze drukte een kus op de eikel en nam hem met haar lippen in haar mond. De penis vulde haar en drong tot diep in haar keel. Met haar handen omvatte ze schacht en ballen.  
Eerst traag, maar allengs sneller en harder, liet ze zijn penis haar mond in en uit schuiven. Ze voelde zijn spieren zich verharden en hoorde hem een zachte kreet slaken. Een hete golf spoelde in haar mond, langs haar kin, en drupte op haar borsten. Pas nadat ze de laatste druppel in haar mond had weten door te slikken, voelde ze zijn penis kleiner worden. Het gaf haar een innig en dankbaar gevoel. Teder legde hij zijn grote handen op haar hoofd en speelde met haar haar. Voorzichtig trok hij zich uit haar terug en stond op. Hij liet haar op de grond achter. Vol overgave probeerde ze al zijn vocht dat op haar lichaam gestroomd was op te likken.  


Helder weerklonken de tonen van een luit. Terwijl ze de laatste druppels van zijn godendrank in zich op had genomen, was hij teruggekeerd en had een plaat opgezet van de intieme en statige muziek van John Dowland. Hij liet zich in de stoel voor het vuur zakken en gebaarde haar naderbij te komen. Hij gebood haar wat voor hem in te schenken. Blij kweet ze zich van haar taak. Hij nam het glas van haar aan en tikte even tegen haar rode billetjes, toen hij haar aan zijn voeten voor het vuur en op het tapijt liet neervlijen.  
Vredig luisterden ze naar de muziek. Hij met het glas in zijn hand, waaruit hij kleine teugjes dronk; zij, in aanbidding, rustend op één bil en haar hand, haar benen ongelijk opgetrokken, met de smaak van zijn zaad nog in haar mond.  
De tijd verstreek. Hij liet zich opnieuw inschenken. Terwijl ze zich omdraaide om haar plaats weer in te nemen, pakte hij haar heup en stak plotseling twee vingers in haar kutje. Ze verloor haar evenwicht en viel met haar handen op de vloer. Ze had nog net het besef haar benen gestrekt te houden, zodat haar billen omhoog schoven en zijn vingers in haar kutje konden blijven. Wellustig bleef ze zo staan, haar benen nog wat meer spreidend, haar kut kronkelend om zijn semi_penis. Even greep hij haar lustknopje subtiel tussen zijn vingers, vervolgens gaf hij haar een klap tussen haar billen en wierp haar op de grond, waarop ze stil nahijgde.  

Bij de laatste tonen van de muziek stond hij op. Ze hoopte dat hij haar naar de slaapkamer zou leiden, om haar te nemen en samen in slaap te vallen. Maar ze wist dat hij nog niet alles gedaan had wat hij beloofd had. Ze wist dat ze het verdiende nogmaals streng, zeer streng gestraft te worden. Ze huiverde bij die gedachte. Ze had immers gezondigd, ze had de zonde begaan niet naakt voor hem te zijn -erger nog- ruw en afstotend te zijn. Haar hand ging ongemerkt naar haar venusheuveltje en streek langs de ruwe stoppelige huid. Ze schrok van haar eigen vermetelheid en keek schichtig naar hem op. Gelukkig, hij had niet naar háár gekeken, maar naar de zwarte poef aan het eind van de kamer. Ze raadde zijn gedachten en rilde: daar zou ze gegeseld worden. Zwijgend, zonder dat hij daartoe een bevel hoefde te geven, stond ze op en liep naar de poef. Ze knielde erop neer en boog zich voorover: de armen voor zich uit gestrekt, de borsten op het velours, de hielen tegen de billen.  
Hij glimlachte toen hij haar onderdanige houding en stilzwijgende verzoek tot geseling zag. Zij zag het echter niet, maar hoorde slechts zijn stem bevelen:  
"Zo niet. Draai je om."  
Ze begreep hem niet en in haar verwarring verroerde ze zich niet. Een harde slag trof haar midden op haar kont.  
"Opschieten: Opstaan en omdraaien", zei hij met bijtende stem. Snel gehoorzaamde ze hem.  
"Met je rug op de poef. Juist." Terwijl ze met grote ogen naar hem opkeek begon hij weer te spreken.  
"Je weet dat je gestraft moet worden voor je onbetamelijkheid met een ongeschoren kutje rond te lopen. Dan bied je je kont niet aan, maar je kut. Begrepen? Je zondigde met je kutje dus je kutje zal ik geselen."  
Tranen drupten uit haar oogleden. Nee, nee, dat niet. Niet haar kutje, dat niet, dat was te erg ...  
Maar ze wist dat hij gelijk had. Dat juist haar kutje het verdiende gegeseld te worden. Ze smeekte hem in stilte alleen voorzichtig te zijn, zodat haar tere vlees niet uiteen gereten zou worden en zij hem niet meer kon dienen.  
Zijn gezicht verzachtte toen hij haar gedachten raadde. Hij sprak zacht:  
"Wees niet bang. Ik zal je vaak geselen, ook je kutje, maar ik zal je nooit verminken, of je tot bloedens toe slaan. Kom, open haar nu. Trek je benen op en pak je hielen beet. Trek ze naar je hoofd toe. Mooi. Zo ben je gereed."  
Hij verliet de kamer en kwam enkele seconden later met een zweepje terug. Het bestond uit een handvat en een strook leer van twee voet lang en twee vingers breed. Het leer was zeer zacht en soepel: de fijnste kwaliteit suède. Hij liet haar het zweepje zien en streek ermee langs haar lippen.   
"Voel je hoe zacht? Maar maak hem niet nat, daar wordt hij harder van."  
Hij grinnikte en streek langs haar kutje.  
"Hoewel, door dat kutje van jou zal hij ook wel snel vochtig worden."  
Hij stelde zich zijdelings van haar op en sloeg de zweep met vaardige hand tussen haar benen. Zijn eerste slag kwam precies in het midden van haar kutje terecht. Hij had niet met kracht geslagen. Toch schreeuwde ze het uit en had vreselijk veel moeite haar voeten vast te blijven houden. Weer sloeg hij, nu langs de binnenkanten van haar dijen en weer schreeuwde ze het uit. Niet alleen van pijn, die voelde ze wel degelijk, een schrijnende, gloeiende pijn, maar die was te dragen. Haar schreeuw was ook een schreeuw van opwinding en genot. Ze begreep het niet: zo'n vernederende pijn en toch werd ze geil.  
De man zag het en glimlachte. Nog twee keer sloeg hij, precies tussen de vorige slagen in, en stopte daarna, ook vanwege de natheid van het zweepje.  
Ze hief moeizaam haar hoofd op en keek hem dankbaar aan, terwijl ze manhaftig haar kutje gespreid hield door haar voeten vast te blijven houden. Hij prees haar met een knikje en streek even langs haar nu extra gevoelige lustknopje. Hij zei haar op te staan en gaf haar toestemming haar kutje te gaan scheren. Wel gebood hij haar zich te haasten en meteen terug te keren.  

Toen ze weer in de kamer verscheen, leek hij zich niet verroerd te hebben. Ze zag echter een vreemde constructie boven de poef hangen, waarvan ze de bedoeling niet begreep. Ze keek hem vragend aan.  
"Ik ga je ontmaagden", antwoordde hij haar.  
"Maar, maar ...", sprak ze verward.  
"Nee, ontmaagd ben je nog steeds niet volledig. Je kutje en je mond, die wel. Maar je kontje moet nog steeds geopend worden."  
Ze verbleekte.  
"Stil maar", suste hij haar, "ik zal voorzichtig zijn en je geen pijn bezorgen."  
"Kom, kniel neer op de poef, dan zal ik je de werking van dit tuigje laten zien."  
Het bestond uit twee koorden die in het plafond verdwenen, op enige afstand van elkaar. Daartussen hing een brede leren band. Hij drukte haar met haar hoofd over de band naar beneden. Een tweede leren band sloeg hij zo om haar heen dat deze een gordel rond haar onderbuik vormde. Hij stapte opzij, beval haar zich vast te grijpen aan de poef en drukte een knopje in. Langzaam spanden de koorden zich en werd ze enkele millimeters opgetild. Ze hing nu met haar volle gewicht aan het plafond, maar vond nog juist voldoende steun met haar knieën en handen aan de poef en haar voeten op de grond om niet te zweven. Door haar eigen gewicht lag haar kont recht omhoog en was haar anus vrij beschikbaar.  
Hij pakte een potje vaseline en begon haar reetje daarmee in te smeren. Even drukte hij met zijn duim naar binnen. Het was een lekker gevoel. Vervolgens nam hij een sterk taps toelopende stok, waar aan het dikke uiteinde twee koordjes bevestigd waren. Aan een van de koordjes hing een veer.   
"Om je snel wat op te wijden gebruik ik deze kontknuppel. Het zal je nauwelijks pijn bezorgen."  
Toch kneep ze haar ogen dicht toen hij het puntje van de knuppel in haar anus bracht. Het gleed enkele centimeters naar binnen voor het stopte. Hij legde de koordjes aan weerszijden van haar lichaam, haalde ze onderlangs naar elkaar toe en bevestigde ze aan elkaar door middel van de veer. Langzaam kroop de knuppel nu door de spanning van de veer bij haar naar binnen, eerst snel maar al spoedig millimeter na millimeter.  
Het was een machtig gezicht haar zo te zien hangen, geofferd in naam van de penis, doorkliefd en machteloos. Hij streelde terloops haar billen. Hij liet haar achter, het werktuig zijn werk doen latend.  

De tijd kroop voor haar voorbij. Ze verlangde hevig naar zijn komst en was opgelucht toen hij kwam, en blij toen ze zag dat hij naakt was. De kontknuppel had intussen zijn taak volbracht. Hij was gestopt bij een wijdte van 3 centimeter. Ze was gereed om ontmaagd te worden. Niet dat het zonder pijn zou geschieden, ze was ook nu nog nauw, maar van scheuren zou geen sprake meer zijn. Hij haakte de veer los en zag de knuppel enkele centimeters naar boven bewegen. Hij trok hem uit haar kont en begon haar anus weer in te vetten. Ze zuchtte van verlichting toen de knuppel uit haar verwijderd werd en de koele vingers haar beroerden. Lang kon ze daarvan niet genieten. Spoedig drukte zijn eikel tegen haar gatje. Hij voelde echter zacht en warm. Ze verlangde hem in zich op te nemen, maar vreesde het eveneens. Stukje voor stukje kroop hij naar binnen. Even wilde ze haar sluitspier spannen. Een tik van zijn hand tegen haar billen deed haar ontspannen. Nauw en warm voelde haar reetje, groot en kloppend zijn penis. Ze had het gevoel dat ze door hem werd opgeblazen.  
Toch voelde ze zich geil worden door zijn onstuitbaar heen en weer bewegen. Zijn hand voelde dan ook een nat kutje toen hij haar lipjes greep. Bij iedere stoot drukte hij zijn vingers in haar. Langzaam werkte hij zichzelf en haar naar een orgasme. Een orgasme waar zij zelf niets aan kon bijdragen, ze hing volledig machteloos aan de koorden en voelde slechts zijn penis in haar kont en zijn hand in haar kut. Een diep gegrom ontsnapte haar toen het einde kwam.  
Hij trok zich uit haar terug en liet snel de koorden dalen. Ze zakte als een pudding in elkaar op de poef, niet in staat zich te verroeren. Hij tilde haar op en droeg haar naar het bed. Ze sliep reeds toen hij haar instopte. Onteerd als ze was, lag ze daar intens vredig, haar knieën opgetrokken, haar handen bij haar mond. Hij liet haar alleen.  


Het was laat in de volgende morgen toen ze wakker werd. Het was al volop licht en de zon scheen naar binnen, op het moment dat hij de gordijnen opende. Even dacht ze met schrik aan die vorige ochtend in het huis: zou hij haar geselen en haar daarna wegzenden? Maar nee, hij streek slechts langs haar gezichtje en verdween weer.  
Radeloos begon ze na te denken over wat ze nu moest doen, wat hij van haar verwachtte. Want ze wist dat ze zijn bevelen op moest volgen, ook al sprak hij niet. En liggen blijven was dat niet. Aarzelend stond ze op. Ze zag een wastafel in de hoek en snel waste ze zich. Bedeesd liep ze vervolgens naar de kamer.  
Hij zat aan de tafel, gedekt voor het ontbijt van één persoon. Angstig keek ze naar zijn gezicht en een zucht van opluchting ontsnapte haar toen hij haar naderbij wenkte.  
Hij gebood haar een boterham klaar te maken voor hem. Hij glimlachte toen hij haar borsten vrij boven zijn bord zag bengelen, veroorzaakt door haar voorover bukken. Hij tikte tegen de tepels zodat haar borsten extra heen en weer trilden en haar tepels als kool groeiden. Nadat ze haar werk verricht had en haar borsten uitgetrild waren, liet hij haar aan de zijkant van het tafeltje staan, haar handpalmen plat op haar billen gedrukt, haar benen gespreid. Met smaak at hij, haar gadeslaand en zo nu en dan, zonder het te hoeven zeggen, haar gebiedend hem te bedienen met thee en brood.   
Ze was een heerlijk slavinnetje. Als dank gaf hij haar, toen hij uitgegeten was, de gelegenheid enkele boterhammen voor zichzelf klaar te maken en een kopje thee in te schenken, dat ze mocht nuttigen terwijl ze aan zijn voeten lag en hij de krant in zijn fauteuil zat te lezen.  

Hij sloeg de krant neer. Hij bukte zich naar haar toe en pakte haar rechter tepel tussen duim en wijsvinger. Haar tepel rolde tussen zijn vingers en werd stijf. Hij kneep nog wat harder en ze merkte dat hij naar boven trok. Ze stond op. Met zijn linkerhand greep hij in haar kutje en voelde of ze nat was. Gemakkelijk bereikten zijn vingers haar grot. Weer was ze geil. Zijn duim gleed langs haar schaamlippen en venusheuvel. Hij controleerde haar op haargroei. Ze was in orde. Met een klap op haar kont zond hij haar naar de hal.  
Uit de kast haalde hij voor haar een lange jurk en gebood haar die aan te trekken. Hij paste wonderwel. Ze keek haar zichzelf in de spiegel en zag hoe mooi hij langs haar lichaam viel. Hij had een bruinrode kleur en was gemaakt van velours dat zacht langs haar vel streek. Van voren was hij zo laag uitgesneden dat haar tepels er net boven uit staken. De jurk was sterk getailleerd tot aan haar taille, vanwaar hij sierlijk in brede banen naar beneden viel en haar billen prachtig deden uitkomen.  
Ze streek langs de stof en merkte tot haar verbazing dat deze vanaf de taille uit twee losse banen bestond, die over elkaar heen vielen. Hij demonstreerde haar de bedoeling en trok beide helften bij haar taille uiteen. De stof viel nu recht langs haar benen naar beneden en toonde een volkomen naakt heuveltje en kutje. Hij draaide haar om en liet haar zien dat op dezelfde wijze haar billen volledig ontbloot konden worden.  
Hij haakte de stof aan voor- en achterzijde weer los en gaf haar een omslagdoek. Deze bedekte haar borsten en slechts het spleetje, dat ontstond doordat de doek tussen haar borsten vastgehouden werd door een speld, liet haar naakte huid zien.  

Hij streek teder het haar uit haar voorhoofd en nam haar hand. Samen stapten ze naar buiten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen