Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Hij had altijd al goed met kinderen op kunnen schieten. Waar hij ook was, wat hij ook deed, hij had ze altijd om zijn nek hangen. Met Marieke, zijn buurmeisje, was het niet anders. Met haar had hij echter wel een heel speciale band. Als kleuter was ze op een dag gewoon binnen komen wandelen om kennis te maken en sindsdien kwam ze elke dag wel een keertje langs. Om een praatje met hem te maken. Met h�m, niet met zijn vrouw. Want tussen Astrid en Marieke had het nooit zo geboterd. Aangezien het standpunt van Astrid over kinderen nogal uitgesproken was, had Ronald daar nooit vreemd van opgekeken. Immers, daarom hadden ze zelf ook geen kinderen. Zijn vrouw miste niet alleen een �moedergevoel�, in feite had ze zelfs een hekel aan kinderen. Voor haar waren het lastposten waar altijd veel te veel aandacht naar uitging. Gelukkig was dat nooit van invloed geweest op de relatie tussen Marieke en Ronald. Integendeel, naarmate de tijd verstreek groeide het meisje uit tot zijn oogappel.

Op haar 13e was Marieke een aantrekkelijke jonge meid. Hoewel ze lang van stuk was, net als haar moeder, was haar lichaam nog niet helemaal volgroeid. Haar ogen, groot, rond en zo donker dat de kleur nauwelijks van haar pupillen was te onderscheiden, konden op een heel speciale manier kijken. Daardoor was het soms moeilijk te peilen wat er in haar omging. Ook als tiener bleef ze elke dag langskomen. Soms alleen voor een haastige groet, maar geregeld ook voor een hele middag. Tijdens een van die bezoekjes was het Ronald opgevallen dat het ritueel waarmee ze hem altijd had begroet, veranderd was. Had ze haar knuffels vanaf haar 10e bewaard voor speciale of spontane momenten, ongemerkt was ze dat weer iedere dag gaan doen. Dat niet alleen, door telkens recht voor hem te gaan staan bracht ze haar lichaam elke keer in vol contact met dat van hem. Het maakte niet uit wat de omstandigheden waren, waar het was of wie er in de buurt was, zodra ze hem zag begon ze te stralen en begroette ze hem op die speciale wijze. Ronald schreef het dat toe aan onschuldig en onachtzaam tienergedrag, waar hij verder geen betekenis aan toedichtte. Het zou vanzelf weer overgaan, dacht hij.

Op een avond gingen Ronald en Astrid samen naar het jaarlijkse buurtfeest. De eerste die ze er tegen het lijf liepen was Marleen, de buurvrouw en moeder van Marieke. Ze stond er wat verloren bij en daarom maakten ze als eerste een praatje met haar. Dat vond Ronald helemaal geen niet erg. Zo nu en dan brachten ze wel eens een avond bij elkaar door en dan was het altijd heel gezellig. Marleen was namelijk niet alleen aangenaam gezelschap, ze was ook nog eens een heel mooie, sensuele vrouw. Na een paar minuten verloor Astrid echter haar interesse in het gesprek, zo ze die al had gehad, en ging een stukje verder kijken. Ze was nog niet weg of Marieke kwam op hem afgestoven en gaf hem, onder de ogen van haar moeder, een stevige pakkerd. In een vriendelijk gebaar omhelsde Ronald haar innig, om haar twee tellen later weer los te laten. Alleen reageerde Marieke daar niet op als verwacht, of als ze had moeten doen. Om de knuffel te be�indigen had ze namelijk, net als Ronald, een stap achteruit moeten doen. In plaats daarvan bleef ze zich stevig tegen hem aan drukken. Snel pakte Ronald haar handen en draaide haar resoluut om, zodat ze met haar gezicht naar haar moeder kwam te staan. Om ervoor te zorgen dat ze zich niet zou terugdraaien, en ondertussen het gesprek met Marleen hervattend, hield hij haar armen vast. Opnieuw reageerde Marieke niet als verwacht. Want doordat ze ineens zwaar naar achteren leunde drukte ze zich opnieuw stevig hem aan. Schijnbaar deerde het haar niet dat ze zo haar achterwerk stevig tegen zijn kruis aandrukte. Het tafereel was zo ondubbelzinnig dat Marleen het natuurlijk ook opmerkte. Vreemd genoeg zei ze er echter niets van. Terwijl Ronald zo onopvallend mogelijk probeerde om Marieke van zich af te duwen, bleef zij zich uit alle macht tegen hem aandrukken. Als ze ouder was geweest zou het als heel uitdagend opgevat kunnen worden. Ronald beoordeelde het echter als speels, na�ef en onschuldig. Ondertussen vervolgde haar moeder de conversatie, alsof er niets aan de hand was. Ronald hield het echter niet meer. Onder het mom dat hij iets te drinken wilde halen stapte hij plotseling opzij. Even wankelde Marieke maar toen was de verbinding eindelijk verbroken. Naar het buffet lopend kruiste zijn blik met die van Astrid, die hem meesmuilend aankeek. Ronald hoopte maar dat ze zijn erectie niet zou zien.

Twee dagen later kwamen Marieke en haar moeder langs voor een praatje. Terwijl Marieke op Ronald afstruinde, die lui op de bank tv lag te kijken, gingen Marleen en Astrid in de tuin zitten. Ze begon hem onder zijn voeten te kietelen, waarop Ronald haar quasi verveelt van zich afduwde. Natuurlijk liet Marieke zich niet afpoeieren en ze begon hem enthousiast in zijn ribben te porren. Wat volgde was een heuse stoeipartij, waarin Marieke per ongeluk een paar keer in contact kwam met zijn kruis. Onopzettelijk, zo leek het. Evengoed voelde Ronald zich er ongemakkelijk bij. In de hoop dat daardoor de rust zou terugkeren, kietelde hij haar net zolang tot ze hem om genade smeekte. Inderdaad ging ze daarna rustig zitten en richtte ze haar blikken op de televisie. Ronald slaakte een zucht van verlichting, zijn plannetje leek gelukt. Leek! Want niets was minder waar, ze had hem gewoon gefopt. Op hetzelfde moment dat hij zichtbaar ontspande dook ze ineens weer boven op hem. In een vloeiende beweging werkte ze zich tussen zijn benen, en wel zo dat ze met haar buik tegen zijn kruis en met haar borsten op zijn buik belandde. Gelijktijdig sloeg ze haar armen om zijn middel en klemde zich zo stevig mogelijk aan hem vast. Met een ondeugende grijns keek ze hem uitdagend aan. Heimelijk was Ronald zich zeer bewust van haar ontluikende borsten tegen zijn buik. Een reactie kon dan ook niet uit blijven. Net als twee dagen eerder kreeg Ronald een erectie. Hoewel ze dat zonder twijfel moest voelen, bleek dat niet uit haar reacties. Zonder met haar ogen te blinken bleef ze zich gewoon aan hem vast klemmen. Hoewel Ronald zich weer onbehaaglijk voelde, vond hij het ook wel spannend. Daarom hield hij voor een paar tellen de situatie in stand, om dan toch zo ver op te schuiven dat ze haar omhelzing wel moest verbreken. Snel schoof hij nog verder weg, tot hij helemaal in de hoek van de bank zat. Marieke zou dat opgevat kunnen hebben als een signaal dat hij er nu echt genoeg van had. Blijkbaar zei het haar echter iets anders. Op haar beurt schoof zij namelijk ook op. Daarbij draaide ze zich tegelijkertijd om haar as, met de kennelijke bedoeling haar hoofd in zijn schoot leggen. Ronald had nog steeds een erectie dus legde hij snel een kussentje in zijn schoot. Hoewel de rust leek te zijn teruggekeerd bleef Marieke onrustig heen en weer schuiven. Ondertussen naar de tv kijkend, woelde ze net zo lang tot het kussentje half op de armleuning lag, en zij met haar schouderbladen stevig tegen zijn kruis. Weer bleek uit niets dat Marieke zijn erectie opmerkte. Ronald liet het nu maar zo. Als zij het niet erg vond, dan hij ook niet. Vervolgens leek Marieke nogal last van jeuk te hebben, op haar achterhoofd, want ze moest zich nodig een paar keer krabben. Daardoor ontstond er iedere keer een kort moment van contact tussen de rug van haar hand en zijn harde lid. Dat kon geen toeval meer zijn, daarvoor was zijn erectie te manifest. Met een schok besefte Ronald dat ze het opzettelijk deed, dat Marieke telkens bewust het contact met zijn penis zocht. Dat inzicht deed geen goed aan de staat waarin zijn penis verkeerde; die begon nu ook nog eens te kloppen. Gelukkig maakte Marleen juist aanstalten om naar huis te gaan. Marieke hield zich echter van den domme en kwam niet overeind. Zonder een spoor van verwondering over het tafereel dat ze daar aantrof, ze was er aan gewend dat Ronald en Marieke erg close met elkaar waren, begon Marleen tegen hem te praten. Dat haar dochter onder haar ogen opzettelijk zijn erectie in stand hield had ze niet in de gaten. Toen Marieke dan toch eindelijk overeind kwam, met zichtbare tegenzin, zette ze zich, met de hand die haar moeder niet kon zien, af op zijn bovenbeen en half in zijn kruis. Op die manier wist ze opnieuw een vluchtig contact met zijn penis tot stand te brengen. Ook Ronald stond op, het kussentje nonchalant voor zijn lichaam houdend. Voordat hij het wist gaf Marieke hem een kus op de wang. Marleen schoot in de lach. �Ze geeft meer om jou dan om haar eigen vader.� Heel even bleef het stil. �In ieder geval ziet ze jou meer.� Haar woorden klonken somber en cynisch, en met reden. Haar vader hield zich niet aan de bezoekregeling dus zag Marieke hem zelden of nooit.
Toen Marleen en Marieke eenmaal weg waren viel Astrid meteen met de deur in huis. �Het lijkt er op dat je een aanbidster hebt.� Het leek Ronald verstandig om daar maar niet op in te gaan, dus zweeg hij. Astrid grinnikte. �Ze doet wel erg hard haar best om je te versieren.� Het was waar, hij wist het nu ook. �Het is een schoonheid, waarom laat je haar niet haar gang gaan?� Hoorde hij het nu goed, suggereerde zijn vrouw dat hij zou moeten ingaan op de avances van Marieke? Op het geflirt van een 13-jarig meisje? Ronald was geschokt, was ze nou helemaal gek geworden! Tegelijkertijd voelde hij echter de versnelling van zijn hart, en hoe dat orgaan zijn bloed sneller door zijn aders pompte. �Ronald, mijn zegen heb je. We weten allebei dat er tussen ons niets meer is.� Ronald knikte, de liefde tussen hen was allang verdwenen. Al meer dan een jaar hadden ze zelfs ieder hun eigen slaapkamer. �Zal ik je eens wat zeggen� als je dat wilt kun je ze alle twee hebben! Makkelijk! Dat grietje heeft een oogje op je, net als haar moeder. Als je er een beetje werk maakt windt je haar ook zo om je vingers. Ik heb haar wel zien kijken naar je! Trouwens, dat geldt andersom ook!� Voor het eerst zei Ronald iets terug. �Als ik zou doen wat jij voorstelt eindig ik in de bak. Het kind is verdorie 13 jaar.�

�Welnee, ze is stapel op je. Als je het slim aanpakt hoef je er zelf helemaal niets voor te doen. Dan verleidt ze jou. En hetzelfde geldt voor haar moeder!� Met een vreemde blik, waarin uiterste geschoktheid, stomme verbazing en immense belangstelling te lezen was, keek Ronald zijn vrouw aan. Astrid wist hoe ze zijn aandacht kon vasthouden, dat was zeker. �Ik weet wat er voor nodig ben om ze in jouw bed te laten belanden. Eerst de dochter, dan de moeder, en, als je dat wilt, ook nog eens allebei tegelijk. Daarna zouden we elk ons eigen weg kunnen gaan. Zodat jij kunt doen wat je het liefst wil, een gezin stichten. Het enige dat ik in ruil daarvoor wil is een deel van het geld.�

Ronald was sprakeloos. Daar kwam de aap uit de mouw! Daarom was ze nog niet vertrokken, daarom was ze in naam nog steeds zijn echtgenote! Want het huis en de saldo�s op de rekeningen waren van hem. Voordat hij Astrid ontmoette had hij zijn schaapjes namelijk al lang en breed op het droge gehad en vanzelfsprekend was dat in huwelijkse voorwaarden vastgelegd! Blijkbaar had Astrid voor dat probleem echter een oplossing gevonden. Onbeschaamd, en zonder enig gevoel of respect voor Marieke en haar moeder, verkocht ze hen als het ware. Ronald moest er niet aan denken om in het idee mee te gaan. Zo wilde hij Marieke niet behandelen, en haar moeder evenmin. Hij hoorde zichzelf echter zeggen dat hij ermee akkoord ging. �Dat is dan afgesproken!� Met die woorden verliet Astrid de kamer, Ronald in verwarring achterlatend. God, wat een vooruitzicht!

Enige weken later, het was midden juli, genoot Ronald in de tuin van het lekkere weer. Het was de eerste dag van een welverdiende vakantie en hij had zich voorgenomen om drie weken lang niets uit te voeren. Zijn rust werd verstoord door Marieke, die enthousiast de tuin in kwam stormen. Astrid had haar beloofd dat ze binnenkort een dagje naar het strand zouden gaan en ze was heel benieuwd wanneer precies. Voordat hij kon reageren riep Astrid echter of ze wilden komen. Tot zijn verbazing had ze een biertje voor hem klaargezet en limonade voor Marieke. In een flits zag hij dat er een paar tuinstoelen weg waren, er stonden er nu nog maar twee. In een daarvan zat Astrid, dus ging Ronald in de andere zitten. Als vanzelf plofte Marieke vrijpostig in zijn schoot. Op even natuurlijke wijze als zij was gaan zitten, sloeg Ronald een arm om haar middel. Afgezien van haar opwinding over het dagje uit gedroeg Marieke zich verder heel gewoon. Af en toe draaide ze zich naar hem om en keek ze hem levendig aan, of ze legde voor een tel aanhalig haar hoofd tegen zijn borst. Astrid zag het geamuseerd aan. Geheel tegen haar gewoonte was ze spraakzaam en vriendelijk tegen het meisje, uitnodigend zelfs. Ronald verbaasde zich over haar vermogen tot manipuleren. Want dat was wat ze deed. En ze deed het goed, want uit niets bleek dat ze niet bijster veel om het kind gaf.

Toen, na een gezellig half uurtje, Marleen vanuit de aangrenzende tuin riep dat het tijd was om te komen eten, luisterde Marieke wonder boven wonder meteen. Gelijk met haar stond ook Ronald op. Op de een of andere manier kwam Marieke tussen hem en Astrid te staan en stonden ze beiden met de rug naar haar toe. Alsof ze op die kans had gewacht, zo sloeg Marieke ineens haar armen stevig om zijn middel en drukte ze haar bovenlichaam tegen zijn rug. Voordat hij het wist wreef ze met een hand vol over zijn kruis. Ronald verstijfde maar toen was het moment alweer voorbij. Het ging allemaal zo snel dat Astrid het onmogelijk gezien kon hebben, de kleine duivel! Zonder Ronald aan te kijken draaide Marieke zich naar Astrid en zei haar vriendelijk gedag. Die zei even vriendelijk gedag terug en gaf haar in het voorbijgaan zelfs een tikje op de billen. Marieke slaakte een gilletje en rende vervolgens naar huis.

De volgende ochtend, Ronald lag nog lekker in bed, werd ineens de deur van zijn kamer opengegooid en kwam Marieke binnenstormen. Met een snoekduik stortte ze zich boven op hem. Komend vanuit een diepe slaap kon Ronald niet meteen reageren. Pas toen ze al boven op hem lag en hem begon te knuffelen, werd hij goed wakker. En hij was meteen klaarwakker ook. Want hij lag dan wel onder een laken, hij was ook poedelnaakt. Zo sliep hij nu eenmaal altijd. Gelukkig leek Marieke het niet in de gaten te hebben. �He, slaapkop, wordt eens wakker.� Hoewel het zijn plan was om eens lekker uit te slapen draaide hij zich lachend om. Ondertussen verbaasde hij zich over de inventiviteit van Astrid. Marieke was namelijk nog nooit op de bovenverdieping geweest, laat staan in zijn slaapkamer. En natuurlijk wist zijn vrouw dat hij naakt in bed zou liggen!

Terwijl haar ogen iedere keer naar het laken trokken waaronder hij lag, kletsten ze samen wat. Tot Astrid riep dat ze naar beneden moest komen, toen rende ze de kamer uit, roepende dat hij wel moest blijven liggen. Ze had namelijk een verrassing voor hem. Een half uurtje later kwam ze breed lachend de kamer weer binnen en bracht ze hem trots een ontbijt op bed. Of hij het wilde of niet, nu moest Ronald wel rechtop gaan zitten. Zorgvuldig drapeerde hij het laken zo dat alleen zijn borst er bovenuit stak. Vervolgens begon hij haar werk eer aan te doen. Tot zijn verrassing had ze zelfs sinaasappels voor hem uitgeperst. Op de rand van het bed zittend volgde Marieke hem ondertussen in alles wat hij deed. Het deed haar zichtbaar plezier dat hij er zo van genoot. �Wanneer gaan we nou naar het strand?� Dat was nog eens een leuk onderwerp om haar mee te plagen. �Naar het strand? Geen sprake van zeg, vandaag niet en de hele week niet. Ik hou helemaal niet van het strand.� Dat kon Marieke natuurlijk niet op zich laten zitten. Er was voor haar maar een manier om de zaken recht te zetten; met een stoeipartij. Dus wierp ze zich pardoes boven op hem en begon hem onder zijn armen te kietelen. Zonder succes, Ronald bleef er sto�cijns zonder. Wat ze ook probeerde, hij negeerde haar en bleef rustig zitten. Dus gooide Marieke er een schepje bovenop en prikte met een vinger in zijn ribben. Ook dat negeerde hij. Niet voor een gat gevangen deed ze plotseling hetzelfde, maar dan in zijn liezen. Daar reageerde Ronald wel op. Echter, voordat hij zich kon afwenden had ze zijn penis al aangeraakt. �Ha, daar kun je dus niet tegen!� Haar stem klonk opgewonden en haar ogen glansden. Weer deed ze een aanval op zijn kruis. De enige manier om een herhaling te voorkomen was door zijn benen op te trekken en zich van haar af te draaien. Daarbij zorgde hij er wel voor dat hij bedekt bleef door het laken. Schaterend probeerde Marieke ergens een opening te vinden, waardoor Ronald besloot om maar in de tegenaanval te gaan. Hij omarmde haar en hield haar stevig tegen zich aan. Zo stevig, dat ze zich niet meer kon bewegen. Plotseling deed ze dat ook niet meer. In plaats daarvan verslapte ze. Het effect daarvan was dat zijn stoeiende omarming in een klap was veranderd in een innige omhelzing. Denkend dat de stoeipartij nu wel voorbij zou zijn, strekte Ronald zijn benen. Marieke greep meteen haar kans! Op haar linkerzij liggend, met haar hoofd tegen zijn schouder, legde ze haar rechterhand vol op zijn penis. Ronald liet haar ditmaal haar gang gaan. Naarmate zijn penis groter en harder werd, verslapte haar greep. Ze trok haar hand echter niet weg. Tegelijkertijd leek ze ook niet meer te weten wat te doen. Van haar bravoure was ineens niet zo veel meer over, nu lag ze lief en breekbaar tegen hem aan. Heel even voelde Ronald een zekere wroeging maar dat gevoel schudde hij van zich af.

Het was de bedoeling om met zijn vieren naar het strand te gaan. Althans, zo was de afspraak. Gisteravond had Astrid echter laten weten liever iets anders te willen doen. Maar ze stond erop dat de anderen wel zouden gaan. Ronald had zich er niet eens over verbaasd, zoiets had hij al verwacht. Dus gingen ze met zijn drie�n, Marieke, Marleen en hij. Tijdens de rit bleek dat moeder en dochter allebei naar erg deze dag hadden uitgekeken. Marieke toonde haar opwinding door honderduit te praten en Marleen straalde de hele rit. Het was juli, hoogseizoen, maar vreemd genoeg was het niet zo heel druk op het strand. Hoewel het toch een zonnige, warme dag was. Ronald haalde twee strandstoelen, een voor hem en een voor Marleen. Marieke moest maar op een handdoek gaan liggen, vond hij. Marleen kleedde zich als eerste uit. Stiekem keek Ronald zijn ogen uit; wat een lichaam! Ze droeg een sexy bikini, met een hoog uitgesneden broekje. Het verhulde nauwelijks iets van haar magnifieke billen. Het driehoekje aan de voorkant was zo smal dat ze zich vast en zeker eerst had moeten trimmen. Dat vond Ronald wel een leuke gedachte. Ook Marieke werkte zich uit de kleren, net als Marleen had zij haar badpak ook al aan, waarna ze meteen het water instoof.

Na enige tijd vroeg Marleen of het ok� was om topless te gaan, net als andere vrouwen om hen heen. Ronald grinnikte en zei dat hij dat al een tijdje hoopte. Dus voegde Marleen, al blozend, de daad bij het woord. Haar borsten waren lekker mals en niet al te groot, met kleine, parmantige tepels. Even later begon ze zich met zonnebrandcr�me in te smeren. Hoewel Ronald ingespannen keek naar wat ze deed, leek dat haar niets uit te maken. �Zou jij misschien mijn rug willen doen?� Nou, of hij dat wilde! Rustig en secuur, hij had per slot van rekening helemaal geen haast, masseerde hij de cr�me uit. Hoewel hij er opvallend lang over deed protesteerde Marleen niet. Integendeel, ze liet het zich ontspannen welgevallen. �Wil je dat bij mij ook doen?� Verrast keken Marleen en Ronald op en zagen dat Marieke rustig op haar buik naar hen lag te kijken. �Dat kan ik wel, maar doe ik niet. Met jou ga ik straks lekker zwemmen.� Daar was ze ook tevreden mee en dus smeerde haar moeder haar in.

Alle drie genoten ze van het zonnetje. Marleen en Marieke lazen en Ronald doezelde. Hij was halverwege dromenland toen Marieke hem op zijn schouders tikte, ze wilde met hem het water in. Hij was ondertussen zo verhit geraakt dat hij daar ook wel zin in had. Dus renden ze samen, hand in hand, de zee in. Zonder Marleen, want die wilde lekker blijven liggen. Ze waren nog maar net door toen Marieke hem voor de zoveelste keer verraste. Toen ze hem langs achteren om zijn middel greep en haar benen om hem heen klemde, dacht hij dat ze hem omver wilde trekken. Dus zette hij zich schrap. Hij had zich echter vergist, dat was haar bedoeling helemaal niet. Doelgericht en vastberaden stak ze een hand in zijn zwembroek, onder water, en nam ze zijn penis in haar hand. Verbijsterd bleef Ronald doodstil staan. Marieke bleef zich net zolang aan hem vastklemmen, en zijn groeiende penis omvatten, tot hij haar gedecideerd van zich afschudde. Met het plan haar eens goed de waarheid te vertellen viste hij haar gelijk weer uit het water op. Hij hield haar stevig tegen zich aan, zo stevig dat haar borstjes tegen zijn borst geplet werden. Als vanzelf sloeg Marieke haar armen en benen om hem heen. Omdat alleen hun hoofden boven het water uitstaken kon niemand dat gelukkig zien. Voordat hij het wist drukte Marieke haar lippen op zijn mond. Terwijl zijn hart leek stil te staan besefte Ronald het bijzondere van het moment. Haar eerste liefdeskus was voor hem! Op slag vergat hij zijn voornemen om haar eens goed op haar plaats te zetten. In plaats daarvan nam hij het initiatief over en danste zijn tong met die van haar, tot diep in haar mond. Hoewel ze nog nooit een vriendje had gehad, kuste ze hem heel vaardig. De ontbrekende techniek maakte ze namelijk helemaal goed met haar gretigheid. In reactie begon zijn lid te kloppen. In plaats dat het haar afschrok, klemde ze haar benen nog vaster om hem heen. Wat een respons! Met een rood gezicht van opwinding haalde ze met horten en stoten adem. Ook Ronald kreeg het erg benauwd. Na enkele hete seconden tilde hij haar omhoog en gooide haar alsnog het water in.
Marleen lag nog half slapend te verbranden toen Ronald en Marieke terugkeerden. �Was het lekker?� Marieke gaf geen antwoord dus deed Ronald het maar. �Heel lekker zelfs.� Marieke keek bij die woorden op en gaf hem haar liefste glimlach.

In de week die volgde pikten de drie hun gewone leven weer op. Marieke deed alsof er niets gebeurd was, ze ontliep hem niet en ze kwam ook niet extra vaak. Ook waren er geen stoeipartijtjes of andere toenaderingen. Ze kwam gewoon elke dag langs, zoals ze dat al zo lang deed, om hem een knuffel te brengen en even met hem te kletsen. Wel leek er iets veranderd tussen Marleen en Ronald. Want met Marieke, kwam nu ook haar moeder dagelijks langs om gedag te zeggen. Ronald genoot van de aandacht van de twee. Astrid zag het ondertussen geamuseerd aan. Zij was de enige die wist dat haar belofte heel binnenkort ingelost zou worden. Het eerste deel zelfs al de volgende dag, als er twee weken van zijn vakantie voorbij zouden zijn.
Ronald zat in de tuin te lezen. Hij verwachtte dat Marieke spoedig zou binnenvallen en wellicht haar moeder ook. Marleen kwam echter alleen en ongemerkt raakten ze verwikkeld in een lang en persoonlijk gesprek.

Haar vader was 24 jaar ouder geweest dan haar moeder. Hij had haar zelfs als pasgeboren baby op zijn schoot gehad. Toen haar moeder 14 was hadden ze, ondanks dat enorme leeftijdsverschil, een liefdesrelatie gekregen. De eerste jaren stiekem, maar zodra het kon waren ze getrouwd. Helaas was haar vader enkele jaren geleden overleden, maar tot die dag waren ze altijd heel gelukkig geweest. Marleen had hetzelfde pad gevolgd als haar moeder. Want ook zij kreeg al heel jong, op haar 15e, een relatie met een veel oudere man. Het leeftijdsverschil was zelfs bijna 25 jaar. Twee jaar later, op haar 17e, was ze zwanger van hem geworden en waren ze getrouwd. Achteraf bleek het de fout van haar leven! Want pas toen kwam uit dat hij erg onbetrouwbaar was en doorlopend vreemd ging. Ook zaten zijn handjes nogal los. Na veel ellende waren ze vijf jaar geleden gescheiden. Marieke was dus een 'ongelukje'. Haar ex-man had zelfs een abortus gewild, wat Marleen geweigerd had. Het gevolg was dat hij zich vanaf de geboorte van zijn dochter had gedistantieerd. Dat deed hij nog steeds, ze zag hem bijna nooit. Daarom deed het Marleen ook altijd zo goed om te zien hoe sterk band was tussen Marieke en Ronald. Zo had ze toch nog een beetje een vader. Ja, ze had gemerkt dat het gedrag van Marieke soms erotisch getint was. Maar dat vond ze niet erg. Volgens haar was het volstrekt onschuldig en zocht haar dochter alleen maar de bevestiging van kennis die ze al had. Experimenteerde ze dus. En daar gebruiken sommige meisjes nu eenmaal hun vader voor. Als hij het vervelend vond wilde ze er best iets van zeggen. En anders moest hij haar zelf maar wegsturen. In elk geval had ze Marieke een paar weken geleden aan de pil gebracht. Voor het geval ze in haar zoektocht iemand tegen het lijf zou lopen met minder goede bedoelingen dan Ronald�

Toen Marleen eenmaal was uitgepraat vertelde ook Ronald het een en ander over zichzelf. Al met al was het een boeiende middag, die voorbij was voordat ze er erg in hadden. Tegen vijven vroeg Ronald waar Marieke was. �Die is al heel de middag op stap met Astrid, wist je dat niet?� Ronald hield zijn adem in. Wat spookte zijn bijna ex nu weer uit.

Daar kwam hij 's avond om acht uur achter. Want op dat tijdstip kwam Marieke opgewonden binnen stuiven, met een tasje onder haar arm. Ze had namelijk een heel grote verrassing voor hem. En nog wel meer dan een ook, zei ze met een geheimzinnige grijns. Ze wilde echter niet vertellen wat het was, dat zou hij vanzelf wel zien. Ronald had geen idee waar Astrid uithing, hij had haar de hele dag nog niet gezien. Dat interesseerde hem hoegenaamd al niets, maar al helemaal niet nu Marieke er was. Aangezien Marieke duidelijk niet van plan was om vroeg naar huis te gaan wees alles namelijk op een gezellige avond. Hij was benieuwd of Marleen ook nog zou aanwippen. Dat zou hem namelijk na het gesprek van vanmiddag niet hebben verbaasd.

Marleen kwam echter niet en dus keken ze met zijn twee�n tv en speelden ze spelletjes. Die Marieke meestal won. Het ontging Ronald niet dat ze heel erg haar best deed om hem te verwennen. Ze bracht hem de hele avond drankjes en in haar tasje had ze zelfs knabbeltjes meegenomen. Het werd 9 uur, 10 uur, 11 uur. Uiteindelijk vroeg hij waar haar moeder was, en of ze zo langzaam aan niet naar huis moest. �Mama is vanavond met Astrid op stap, wist je dat niet?� Onmiddellijk spoot er een shot adrenaline door zijn aderen. Die stof heeft de neiging om tot actie aan te zetten en daarom versnelde het zijn hartslag en ademhaling, werd zijn bloed in maximaal tempo rondgepompt en kreeg hij een kurkdroge mond. Nu pas besefte hij dat er iets bijzonders aan de hand was. Was hij er wel klaar voor, was het wel wat hij wilde? �En hoe moet het dan met jou, jongedame? Heb je wel een sleutel bij je?� Marieke gaf geen antwoord. Of toch wel. �Ik moet even naar de wc.� Met haar tasje onder de arm verliet ze de kamer, Ronald in verwondering achterlatend. Wat gebeurde er allemaal. Het antwoord op die vraag kreeg hij, althans gedeeltelijk, toen Marieke weer binnen kwam. Want tot zijn verbijstering had ze een nachtjapon aan. De adrenaline van zojuist was nog niet uitgewerkt maar werd toch alweer ververst. �Hoera, ik mag blijven logeren. Astrid komt niet naar huis, ze slaapt bij een vriendin, en ik mag in haar bed slapen. Is dat niet leuk?� Ronald schoot in de lach bij haar enthousiasme, ze was werkelijk dolgelukkig. Ze huppelde er zelfs van. �Vooruit dan maar, maar dan ga je nu meteen naar bed. Ik ga namelijk ook zo.� Marieke knuffelde hem innig. �Morgen ontbijtje op bed?�

Tien minuten later ging hij ook. De adrenaline was nog niet afgebroken dus was in slaap vallen moeilijk. Hij was dan ook meteen klaarwakker toen de deur van zijn kamer zachtjes geopend werd. Marieke vroeg het fluisterstil. �Slaap je al?� Ronald veinsde dat hij sliep en wachtte af. Wat spookte ze in hemelsnaam uit? Hij hoorde hoe ze zachtjes de kamer insloop en voorzichtig het laken optilde. Zo voorzichtig, dat hij begreep dat het de bedoeling was dat hij niet wakker zou worden. Dus hield hij zich slapende. Uiterst langzaam en voorzichtig kroop het meisje bij hem in bed. Met veel geduld schoof ze vervolgens dichterbij, millimeter voor millimeter. Tot Ronald iets voelde dat hij zijn hele leven niet meer zou vergeten. Want terwijl ze zich zacht tegen hem aandrukte voelde hij zachte, ritmische bewegingen die hij eerst niet kon plaatsen. Tot hij besefte dat het een van haar handen was die hij voelde. Niet bij hem, maar bij zichzelf. Dat niet alleen, ook werd de stilte doorbroken door zacht gehijg. Met een dreun besefte Ronald wat ze aan het doen was. ZE WAS ZICHZELF AAN HET VINGEREN! Nu kon hij zich niet meer slapende houden, hij moest zich omdraaien en haar zien. Snel klikte hij het schemerlampje aan dat op zijn nachtkastje stond en sloeg vervolgens het laken open. Hij had zich niet vergist. Marieke was helemaal naakt en ze was zich, met halfgeopende mond en gesloten ogen, aan het vingeren. Terwijl het bloed door zijn aderen kolkte, en hij supergeil werd, staarde Ronald gebiologeerd naar het tafereel. Marieke had echter een nog grotere verrassing voor hem in petto. Want plotseling smeekte ze, terwijl ze haar ogen stijf dicht hield, fluisterend en stotterend, of hij het van haar wilde overnemen. �Alsjeblieft? Ik wil het zo graag.� Oh God, oh God. Wat had ze ook alweer gezegd? �Eerst de dochter, dan de moeder, dan allebei.� Vergeten waren de morele bezwaren, zo hij die al had gehad. Zijn vriendinnetje, zijn lieveling, zijn 13-jarige nymfette, smeekte hem om haar te helpen. Er was niets dat hij liever wilde. Ronald boog zich over haar en kuste haar vol op de mond. In de wijze waarop ze op zijn kus anticipeerde, school een belofte. En een behoefte.

Zacht en teder kuste Ronald haar over het hele gezicht en in haar hals, en daarna in het gebied tussen haar 70A borsten. Het waren niet meer dan twee heuveltjes, wit en meisjesachtig en met puntige tepeltjes. Vederlicht beroerden zijn lippen het zachte, malse vlees. Met als gevolg dat Marieke weer begon te hijgen. Voorzichtig zoog Ronald aan een van haar tepels, een knopje nog. De andere rolde hij, zo goed en kwaad als het ging, tussen zijn vingers heen en weer. Bij die sensaties kromde Marieke haar rug en veranderde haar hijgen in zacht gekreun. Door haar zo te kussen, te likken, te strelen, en te masseren reageerden haar tepels en werden ze hard.

Ondertussen knaagde ergens bij Ronald wel het besef dat wat hij aan het doen was, niet kon. Hij was echter te ver heen om naar dat besef te handelen. Ze was zo willig, zo open voor hem, dat hij in extase was geraakt. Met een borst in elke hand, verkende Ronald met zijn mond de rest van haar lichaam. De kusjes op haar ribben hadden als gevolg dat Marieke begon te kronkelen en te giechelen. Door zijn tong in haar navel kronkelde ze ook. Alleen giechelde ze niet. Daarna was haar onderbuik aan de beurt. Ook al was ze pas 13 jaar en onervaren, toch besefte Marieke heel goed waarnaar hij op weg was. Wellicht was dat de reden dat haar ademhaling plots onregelmatig ging en haar hijgen onmiskenbaar in intensiteit toenam. Nog steeds met haar ogen dicht, op haar rug liggend, met haar knie�n bijeen en haar voeten plat op het bed, genoot ze van zijn liefkozingen. Op het moment dat hij zijn hand op haar dijen legde snapte ze meteen wat hij van haar verwachtte. Door de spanning van haar benen af te halen maakte ze het hem gemakkelijker. Zo kon hij haar daar strelen. Daarna was een lichte druk van zijn vingers voldoende om haar zelfs haar benen te laten spreiden. Hij streelde en masseerde haar binnendijen uiterst langzaam en teder, maar vooral langdurig. Toen hij zijn mond weer op haar lippen drukte, en haar plaagde met zijn tong, plaagde ze hem net zo hard terug. Terwijl ze vree�n bracht Ronald zijn hand steeds hoger tussen haar benen. Hij merkte dat hoe dichter hij haar kruis naderde, hoe slapper haar benen werden. Ofwel, hoe wijder ze die spreidde. Ronald werd er nog geiler van. Toen, eindelijk, bereikte zijn hand het plekje tussen haar benen waar zich eerder haar eigen hand had bevonden; haar kutje. Beheerst, maar zonder aarzeling, legde Ronald zijn hand in haar kruis. En wel zo dat een van zijn vingers op haar klitje belandde. Het effect was verbluffend. Marieke deed voor het eerst haar ogen open, slaakte een kreet, deed toen haar ogen weer dicht, sloeg haar armen om hem heen, spreidde haar benen open, wipte haar onderlichaam eenmaal op, en begon vervolgens over haar hele lichaam te trillen. Ronald genoot intens van al die reacties, maar bovenal van het feit dat ze nat was. Heel nat zelfs. Plagend bewoog hij zijn vinger door haar spleetje. Ditmaal volgde er geen kreet maar kreunde ze. En in plaats dat ze haar onderlichaam opwipte, trokken de spieren in haar kruis zich samen in het ritme van zijn vinger. Marieke was niet zozeer gretig, ze was heet, begerig en hongerig! Dat bleek eens te meer toen Ronald aanstalten maakte om zich tussen haar benen te posteren. Zonder dat hij iets hoefde te zeggen of te doen, tilde ze een been op, zwaaide dat over hem heen, verschoof haar lichaam en zette tenslotte haar voet weer plat op het bed. Voordat hij het wist zat hij tussen haar benen. Wat hij zag was een maagdelijk, klein, nauwelijks behaard, adembenemend mooi kutje. Ze had zo weinig schaamhaar, het was slechts een klein, zwart en krullend plukje, dat het getrimd moest zijn of het was nog niet ontluikt. In elk geval liet het haar spleetje volkomen onbedekt. Daardoor was heel goed te zien dat haar schaamlippen nog helemaal tegen elkaar aan lagen.

Ondertussen leek Marieke niet meer te ademen. Ze hield haar ogen nog steeds stijf dicht, in spannende afwachting van wat er zou gaan komen. Er volgde pas weer een reactie toen Ronald haar bij de enkels pakte en haar benen omhoog trok, tot haar knie�n bijna tegen haar borsten aan lagen. Want ineens ademde ze heel snel, zwaar en hoorbaar. Haar lichaam was zo soepel dat deze houding geen enkel probleem voor haar vormde. Vrijwel dubbelgevouwen, was ze zo wijd geopend dat haar spleetje nu wel een beetje week. De open, geile positie waarin Ronald haar hield had voor een jong, kwetsbaar en onervaren meisje heel bedreigend kunnen zijn. Echter, uit niets bleek dat dit ook voor Marieke gold. Integendeel, want toen Ronald haar met een arm in positie hield, en met de ander een van haar handen achter haar knie�n plaatste, deed ze spontaan hetzelfde met haar andere hand. Willig hield ze zichzelf open voor hem. Ook protesteerde ze niet toen hij haar kontje zelfs nog wat hoger tilde. Ondertussen de zoete geur uit haar kruis opsnuivend, begon Ronald haar te likken. In een langzame, onafgebroken beweging haalde hij zijn tong van haar perineum, dat mystieke plekje tussen anus en vagina, via haar natte schaamlippen, naar haar klitje. Al bij het eerste contact begon Marieke te sidderen en te steunen. Ronald gaf haar geen rust en likte onophoudelijk door. Doordat haar onderlichaam onwillekeurige ritmische bewegingen begon te maken, als ook door de geluiden die ze maakte, was het duidelijk dat ze in extase was. Uiteindelijk richtte Ronald zijn focus helemaal op haar klitje. Hoe meer hij haar daar bewerkte, hoe meer het groeide en tevoorschijn kwam uit het beschermende kapje. De eerste maal dat hij het knopje zijn mond inzoog verloor Marieke meteen alle controle. Ze was niet meer in staat om haar benen vast te houden en liet ze daarom maar over zijn schouders vallen. Vervolgens begon ze op en neer te wippen. Plagend nam Ronald een kleine pauze. �Vind je het lekker, lieverd?� Het was verstaanbaar maar het kwam er hortend en stotend uit. �Ja, o ja, ga alsjeblieft door.�

Het duurde niet lang of de eerste signalen van een orgasme dienden zich aan. De wijze waarop ze met haar hoofd heen en weer schudde, het ritme waarmee ze op en neer wipte, en het hijgen, verrieden het. Toen hij haar klitje weer eens vacu�m zoog, gebeurde het. Met wijd geopende mond en een verwilderde blik perste Marieke haar kruis hard tegen zijn gezicht. Ze begon plots wild met haar heupen te bewegen, drukte haar schouders in het matras, kreunde een paar maal hard, diep en luid, en vervolgens schreeuwde ze het uit. �Oh, oh, oh, ohhh, ohhhhh!� Nog in het orgasme kwam ze half omhoog, terwijl aan de buitenkant was te zien hoe hard haar buikspieren zich samentrokken. �Ohhhhhhhhhhhh, aahh, oohh!�

Toen ze eenmaal weer was gekalmeerd zette Ronald haar voeten terug op het bed. Tot besluit likte hij haar nog wat na. Daarna ging hij rustig naast haar liggen en sloeg een arm om haar heen. In reactie legde ze haar hoofd op zijn schouder en een hand op zijn borst. Innig tegen elkaar aanliggend genoten ze enkele minuten na, ieder verdiept in de eigen gedachten. Zonder dat ze iets zeiden, zonder dat er iets gebeurde. Haar blik was dromend, die van hem peinzend. Wat nu, vroeg hij zich af. Even later, toen Marieke weer tot leven komt, gaf ze hem het antwoord.

En hoe. Ze kroop stevig tegen hem aan en trok een been op over zijn bovenbenen. Tegelijkertijd begon ze over zijn borst te strelen. Het antwoord was duidelijk; Marieke wilde weer vrijen. Ronald bleef voorlopig echter rustig liggen. De enig waarneembare reactie kwam van zijn penis, die alweer een buitenproportionele vorm begon aan te nemen. Hoewel ze er niet expliciet naar keek, bleek het Marieke niet te zijn ontgaan. Want een paar tellen later streelde ze heel voorzichtig over zijn stijve penis. En weer even later nam ze hem, net zo voorzichtig, vol in haar hand. Terwijl zijn bloed begon te kolken bedacht Ronald dat Marleen er flink naast zat. Haar dochter experimenteerde helemaal niet, ze was bezig een identiek script uit te voeren als haar oma en moeder. Met hem. En het had er alle schijn van dat ze dat welbewust en doelbewust deed. Wat had Astrid ook alweer gezegd? �Dan hoef je er zelf niets voor te doen, dan verleidt ze jou!�

Hoewel Ronald eerst half en half besloten had om het bij het vrijen van zojuist te laten, nam hij ineens toch weer het initiatief van haar over. Als ze het dan zo graag wilde kon ze het krijgen ook! Hij drukte zijn mond weer op die van haar en begon vervolgens gepassioneerd met haar te vrijen. Voor de tweede maal betastte hij haar fr�le lichaam overal. In een aantal opzichten waren haar reacties dezelfde als daarstraks. Ze anticipeerde gretig op zijn kussen, haar tepels verhardden, ze hijgde en kreunde, zij het minder timide, en ze werd weer nat. Er was echter ��n groot verschil. Ditmaal onderging Marieke het liefdesspel niet alleen, ze nam er ook aan deel. Een van haar handen streelde hem namelijk over zijn hele lichaam, eerst schuchter maar geleidelijk met meer zelfvertrouwen, de ander bleef zijn penis stevig vasthouden. Op het moment dat hij haar kutje voorzichtig penetreerde, met het topje van een vinger, veranderde haar solide greep in een samenknijpende en trekkende beweging. Vervolgens fluisterde ze iets, hijgend en vol van opwinding, dat hem buiten zinnen bracht: �Doe het met me� alsjeblieft.�

Meteen na die woorden kwam Ronald overeind en ging tussen haar benen zitten. Hij hoefde ze niet te spreiden, dat deed ze zelf al. Met samengeknepen ogen en haar mond open wijd open, zwaar hijgend, wachtte ze in spanning af. Hij plaatste zijn penis tegen haar kutje, pauzeerde even, en oefende toen een lichte druk op het gleufje uit. Het gesloten spleetje week direct en haar spieren spanden zich. Nu ze langzaam maar zeker ontmaagd werd, klemde Marieke haar tanden op elkaar. Ze haalde zo snel en diep adem dat haar neusvleugels ervan trilden. Ronald penetreerde haar millimeter voor millimeter, tot hij de barri�re voelde die hij al had verwacht. Dat was voor Ronald het sein om in te houden. Hij boog voorover en begon haar geruststellend te kussen. Marieke anticipeerde direct, waarna Ronald in een gecontroleerde beweging doorstootte en haar soepel ontmaagde. Bij het breken van haar maagdenvlies sloeg Marieke heel even met het hoofd naar achteren en er ontsnapte haar een kreet. Een tel later klemde ze zich echter alweer met armen en benen aan hem vast. Zwaar hijgend keek ze hem met een brede glimlach aan. �Oh ja, ga door, ga door, ga door!�

Ronald gunde haar eerst echter even de tijd om aan dat vreemde orgaan in haar te wennen. Om haar vervolgens beheerst te neuken. Hoewel ze nog heel nauw was, en hij fors geschapen, drong hij met elke beweging van zijn heupen dieper bij haar binnen. Welbeschouwd ging het zelfs heel gemakkelijk. Dat kwam doordat Marieke nat was maar vooral doordat ze bijzonder goed meewerkte. Het ontging hem namelijk niet dat ze bij elke lichte stoot van hem, haar heupen opdrukte. Hijgend deed het meisje haar uiterste best om hem helemaal in zich te krijgen. Desondanks trok Ronald zich, toen zijn penis voor de helft in haar zat, bijna helemaal uit haar terug. Marieke slaakte een kreet van teleurstelling en ze keek hem vertwijfeld aan. Deed ze soms iets niet goed? Haar kreet werd gevolgd door een gil toen hij haar bruut, zonder verdere inleiding en in ��n vloeiende beweging, zo diep mogelijk penetreerde. Hoe klein en nauw Marieke ook was, ze kon hem helemaal hebben. Ronald herhaalde de manoeuvre een paar keer en elke keer gilde Marieke het uit. Voor Ronald voelde het allemaal zo hemels dat hij haar ineens, nu hij wist dat ze hem fysiek kon hebben, resoluut begon te neuken. Marieke bleef geweldig anticiperen en wipte in hetzelfde tempo en ritme met hem mee. Alle schroom was van haar af gevallen en ze hijgde, steunde en kreunde ongeremd en onophoudelijk. Net als Ronald. Naarmate hij het tempo opvoerde, ze neukten elkaar nu maximaal, klonken haar hoge meisjesstem en zijn bas steeds harder en schriller. Tot het lichaam van Marieke begon te sidderen en haar hijgen overging in gejammer. De spieren in haar buik en vagina spanden zich maximaal samen in het hevige orgasme dat ze had. Ronald kwam op vrijwel hetzelfde moment klaar. In een aantal krachtige, pulserende golven ontlaadde hij zich en vulde hij haar met zijn sperma. Daarna vielen ze allebei uitgeput neer. Een halfuur later nam hij haar nog eens, waarna ze, het was toen al drie uur in de nacht, allebei in een diepe, droomloze slaap vielen.

De volgende ochtend was Ronald als eerste wakker. Vertederd staarde hij naar het opgekrulde, slapende meisje naast hem. Wat was ze lief. Hij sloop geruisloos uit bed en nam een lange, verkwikkende douche. Daarna bracht hij haar een ontbijt op bed. Het was eigenlijk haar bedoeling geweest om dat voor Ronald te doen maar dit vond ze ook heel leuk. Nog maar net wakker was ze eerst nog wat timide maar al snel kwam ze weer los. Vanaf dat moment straalde ze. Nog eenmaal kusten ze elkaar en daarmee sloten ze het avontuur af. Marieke ging een nachtje bij haar oma logeren en ze moest haar spullen nog inpakken. Ze ging echter niet weg zonder dat ze zich veelbetekenend tegen hem aan had gedrukt en hem innig had geknuffeld. Ronald werd er warm van, heel warm.
Marieke was nog maar een kwartiertje weg of Astrid kwam thuis, met de mededeling dat ze er in een uurtje weer vandoor zou gaan. Ronald haalde opgelucht adem, dat was maar net op tijd. Ook de komende nacht zou Astrid er niet zijn. Ze bleef tot morgenavond bij een vriendin en kwam daarom wat spullen halen. Ronald was blij toe. De afgelopen nacht had hem zoveel stof tot nadenken gegeven dat hij er behoefte aan had om alleen te zijn. Astrid was heel benieuwd of het gezellig was geweest, zo alleen met Marieke. Hoewel zij de nacht gearrangeerd had was Ronald niet van plan om uit te wijden over de details. Waarschijnlijk was Astrid er ook niet heel erg in ge�nteresseerd. Doorvragen deed ze namelijk niet. Wel vertelde ze hoe ze het allemaal voor elkaar had gekregen.

Met toestemming van Marleen had ze gistermiddag, toen ze samen in de stad waren, aan Marieke gevraagd of die het leuk zou vinden om bij Ronald te logeren. In haar eentje. Volstrekt volgens verwachting had het meisje heel enthousiast op het idee gereageerd. Toen Astrid haar had gevraagd of ze dan bij Ronald in bed zou willen slapen, of liever in een eigen bed, was het antwoord van Marieke heel duidelijk geweest. Omdat ze hem zo lief vond, maar ook omdat ze hem dan de hele nacht zou kunnen plagen, wilde ze het liefst bij Ronald liggen. Vervolgens had Astrid haar val gezet. Onder het mom dat hij er de volgende ochtend natuurlijk heel erg van zou schrikken, had ze geopperd dat Marieke dan stiekem bij hem in bed zou kunnen kruipen. Op haar waarschuwing dat Ronald bloot in bed zou liggen had het meisje domweg haar schouders opgehaald. Vervolgens waren ze het ook snel met elkaar eens geweest dat het dan fair zou zijn als Marieke ook geen kleren aan zou hebben. Astrid grinnikte. �Weet je Ronald, ik ben er zeker van dat ze al fantasie�n had over een nacht met jou. Want toen ik haar vroeg of ze jou heel erg blij zou willen maken begon ze helemaal stralen. En toen ik haar had uitgelegd wat ze daarvoor zou kunnen doen, straalde ze nog steeds.�

Met open mond Ronald luisterde naar het relaas van Astrid, die het als een anekdote vertelde. Helemaal lekker voelde hij zich niet bij het verhaal. Want ze had niet alleen Marieke gemanipuleerd, dat had ze hem ook. Toch besefte hij heel goed dat hij zelf met het idee akkoord was gegaan. Dus mocht hij achteraf ook niet de vermoorde onschuld spelen. Trouwens, het was een geweldige nacht geweest!

Astrid was alweer een paar uurtjes weg en Ronald lag lekker in het zonnetje de tijd te doden. Hij was diep in gedachten toen er op zijn schouders getikt werd. Verschrikt keek hij in het lachende gezicht van Marleen. �Zo, waar was jij helemaal met je gedachten. Ik heb je wel drie keer geroepen.� Je moest eens weten, dacht hij heimelijk, maar hij antwoordde dat hij over Astrid aan het nadenken was. Natalie knikte begrijpend. �Wil je liever alleen zijn?� Ronald schudde zijn hoofd. Integendeel, hij vond het juist leuk dat ze er was. �Gelukkig maar. Want ik hoopte dat je me even zou willen helpen. Om de een of andere reden start Paint Shop Pro niet meer als ik op een foto klik, maar de Windows Fotogalerie. Weet jij hoe ik dat kan herstellen?� Ronald begon de oplossing uit te leggen maar Marleen onderbrak hem met de vraag of hij het op zijn computer kon laten zien.

Terwijl Marleen over zijn schouder leunde, met haar gezicht heel dicht bij dat van hem, liet Ronald de stappen een voor een zien. Ze stond zo dichtbij dat hij haar opwindende parfum heel goed kon ruiken. Hij merkte dat elke keer als ze voorover boog om naar het scherm te kijken, haar borsten hem licht beroerden. Die prachtige borsten, die hij op het strand zo in volle glorie had mogen aanschouwen. Elke aanraking voelde als een elektrische schok, dat hem steeds meer opwond. Was dit weer een gevolg van Astrids intriges of was het gewoon toeval? �Eerst de dochter, dan de moeder�� Wel, wat voor haar dochter gold, gold evenzeer voor de moeder; als ze het zo graag wilde kon ze het krijgen!

Eenmaal klaar, draaide hij zijn stoel in haar richting. Tegelijkertijd deed Marleen een stap naar voren, zodat ze met haar knie�n tegen die van hem aan kwam te staan. Vervolgens gaf ze hem een zoen op zijn wang. �Het ziet er zo makkelijk uit, als je weet wat je doet. Dank je.� Eenmaal bij de deur treuzelde ze, om zich vervolgens nog eens om te draaien. �Net als jij ben ik alleen thuis. Is het een idee dat ik kook en dat we samen eten?� Het klonk onzeker en tot zijn plezier bloosde ze erbij. �Ik heb een beter idee. Wat vindt je ervan om uit te gaan eten en daarna nog iets leuks te gaan doen?� De glimlach was er een van opluchting, maar ook van vreugde. �Wat leuk! Ja, graag! Ik ben al heel lang niet meer uit geweest. Dan ga ik me maar eens gauw opknappen. Heb je nog wensen over hoe ik er uit moet zien?� Van die vraag kreeg Ronald een erectie. Deze bloedstollend mooie vrouw, de moeder van het meisje waarmee hij zo heerlijk de liefde bedreven had, vroeg hem hoe ze er uit zou moeten zien. Zijn reactie was bedoeld om te testen hoe serieus haar vraag was. �Extra sexy graag. Doe maar een kort rokje en een spannend bloesje!� Het was bedoeld als een grapje, hoewel het er barser uitkwam dan hij had bedoeld. Marleen gaf echter geen krimp. Integendeel, zonder met haar ogen te knipperen reageerde ze met een kwinkslag. �Ja meneer!�
In een vloek en een zucht was het tijd om haar te gaan halen. Toen ze de deur voor hem opendeed rolden zijn ogen bijna uit de kassen. Wat een brok stond daar! Ze droeg het haar eenvoudig in staartje, had zich sierlijk opgemaakt en ze had zich, precies als hij had gezegd, geweldig sexy gekleed. Ze droeg een witte, doorzichtige bloes met daaronder een zwarte bh. Haar decollet� was heel diep uitgesneden en liet de cups van haar bh voor een deel onbedekt. Het zwarte rokje dat ze droeg, was inderdaad kort. Zo kort dat haar benen, in zwarte kousen gestoken, er twee keer zo lang door leken. Dat beeld wordt versterkt door de hakjes die ze droeg. Marleen was niet zozeer aantrekkelijk, Ronald vond haar betoverend. �Wat denk je, kan ik er zo mee door?�

Het restaurant was uitstekend en gezellig. Marleen praatte honderduit en ze lachte veel, ze had het duidelijk erg naar haar zin. Dat gold ook voor Ronald. Hij vond Marleen een genot om te zien en naar te luisteren, net als haar dochter. Beiden waren, elk op hun eigen manier, aangenaam gezelschap. Het feit dat hij een prima inkijk in haar decollet� had, en ook herhaaldelijk het zicht had op haar opgeschoven rokje, droeg bij aan zijn opperbeste stemming.

Na het diner nam hij haar mee naar een kleine, intieme nachtclub. Hij was er een paar maal eerder geweest, met Astrid. Zodoende wist hij dat de sfeer er goed was en dat ze er muziek hadden waarop gedanst kon worden. Na een paar drankjes waagden ze zich dan ook op de dansvloer. Bij het eerste lichaamscontact was het meteen raak. Marleen sloeg direct allebei haar armen om zijn nek en vlijde zich tegen hem aan. Ronald kon haar vormen zo goed voelen dat hij er stante pede een erectie van kreeg. Dat moest ze voelen maar kennelijk stoorde het haar niet. Wat paste ze goed in zijn armen, wat was haar lichaam zacht en soepel, wat rook ze heerlijk. De sfeer tussen hen was heel de avond al broeierig geweest. Daardoor wist hij dat Astrid gelijk had over haar interesse in hem. Maar als dansend vertelde Marleen het hem zelf. Niet met woorden, maar hij hoorde het haar zeggen door de manier waarop ze zich aan hem vastklemde en de wijze waarop ze met hem danste. Marleen ging op in de muziek, in de dans, en in hem. Ze versmolt als het ware in zijn armen. Het was haar manier om te vertellen dat ze zich aan hem gaf en dat het hem vrijstond om met haar te doen wat hij wilde. Ronald was niet van plan dat aanbod af te slaan. Al bij de eerste strelingen over haar rug nestelde ze zich nog dichter tegen hem aan. Er volgde een identieke reactie, maar nu met haar onderlichaam, toen Ronald over haar achterste streelde en zachtjes in haar billen kneep. Net als bij haar dochter, waren woorden bij Marleen overbodig. Hij hoefde niets te zeggen of op een andere manier een signaal te geven. Want Marleen hief vanzelf haar hoofd al op en kuste hem, precies op het moment dat hij het wilde. En ze deed het met een passie waarvan zijn knie�n knikten. Haar lippen waren zo zacht en kusbaar, en haar tong was zo heet en actief, dat Ronald volkomen opging in de kus.

Het bleef bij die ene dans en het bleef bij die ene kus. Simpel omdat Ronald bang was dat hij anders ter plekke klaar zou komen. Ze dronken nog wat, zonder dat ze iets zeiden. Woorden waren ook niet meer nodig. Allebei wisten ze namelijk dat de avond nog lang niet voorbij was. En alle twee keken ze uit naar het vervolg, zoveel was in de spannende sfeer tussen hen wel duidelijk. Ook in de auto zeiden ze niet veel. Althans, niet met woorden, wel in gedrag. Want tijdens de rit legde Marleen haar hoofd tegen zijn schouder en een hand op zijn been. Haar rokje was zover opgeschoven dat beide kousenbanden te zien waren. Zo vaak als dat kon streelde Ronald haar dijen, juist boven de kousenbanden. Marleen, op haar beurt, streelde hem ook.

Eenmaal thuis, hij had de deur nog maar net dichtgedaan, vloog ze hem direct in de armen. Al vrijende, leidde Ronald haar naar de slaapkamer en viel daar met haar op het bed. Hij stond op het punt om in dezelfde ruimte, in hetzelfde bed, hetzelfde te doen met Marleen als hij gisteren met haar dochter had gedaan. Toen Marleen zich wilde uitkleden schudde hij gedecideerd zijn hoofd. Dat wilde hij zelf doen. Volgzaam liet ze zich op het bed terugvallen. Op haar rug liggend en hijgend, keek ze naar alles wat hij deed. Toen ze alleen nog haar slipje aanhad kleedde hij zichzelf uit. Het broekje liet hij nog even waar het was, eerst wilde hij die heerlijke borsten in zijn handen. Ronald nam er de tijd voor. Hij streelde, kneep, masseerde en kuste het malse vlees intensief en langdurig. Ondertussen genoot hij van haar zachte gehijg. Wat klonk dat geluid hem bekend in de oren. Haar tepels waren al hard, in de nachtclub al, maar ze bleken nog harder te kunnen worden. �Mmm� Marleen begon te kreunen en spande haar onderlichaam. Dit voelde ze blijkbaar ook op andere plaatsen. Terwijl Ronald haar tepels met zijn mond bewerkte betaste hij haar hele lichaam. Langzaam en onderzoekend streelde hij elke centimeter van haar armen, heupen en buik. Marleen genoot er zichtbaar van. Eenmaal bij haar dijen aanbeland spreidde ze vanzelf haar benen. Ronald begreep de boodschap. �Het is voor jou.� Dus kneedde Ronald in het zachte, romige vlees van haar dijen. Het was er warm en dampend, en haar slipje was vochtig. Nat zelfs. Het was een mooi moment om het haar zelf uit te laten trekken.

De manier waarop hij had aangeduid dat ze haar slipje uit moest doen was tamelijk dwingend en autoritair geweest. Marleen leek hier echter geen moeite mee te hebben want ze deed meteen wat hij wilde, en dat deed ze in grote haast. In een vloek en zucht was het broekje uit. Ronald was niet goed voorbereid op wat hij te zien kreeg en hij keek dan ook zijn ogen uit. Haar kut versloeg alle fantasie�n die hij erover had gehad. Hij dacht dat ze getrimd zou zijn, al sinds die dag op het strand. Er was echter nergens een haartje te bekennen, zelfs geen stoppels. Het kutje van Marleen was volkomen kaal. Ze was zo fris en glad geschoren dat het zonneklaar was dat het nog maar net was gedaan. De afgelopen middag, omdat ze met hem uit zou gaan dus. Het was een cadeautje, voor hem! Wat een heerlijke kut. Haar schaamlippen lagen netjes tegen elkaar aan, waardoor het er uitzag als een keurig spleetje. Met enige moeite, en wat fantasie, was daartussen een lichte wijking te zien. Ronald kon het niet laten te bedenken dat de kut van Marleen net zo prachtig was als het kutje van haar dochter. En aangezien hij dat kutje met veel plezier geproefd had, vond hij dat hij de kut waarnaar hij nu naar keek, hetzelfde lot moest ondergaan. Dus begon hij het te likken.

Ronald likte, zoog, beet, streelde en kneep het gevoelige roze vlees op alle plaatsen waar dat kon. Hij neukte haar met zijn tong en met zijn vingers. Eerst met een, toen met twee, en zelfs met drie. Zijn mond en hand glinsterden van haar heerlijke sappen. Ondertussen draaide Marleen in extase haar onderlichaam rond. �Mmm, ohh, aahh, mmm, oh ja� Ronald�� Haar kreunen werd kermen toen hij een hand onder haar billen schoof en vervolgens met het topje van zijn duim haar anus penetreerde. Het ging heel gemakkelijk, nat en geolied als zijn duim was door het vocht uit haar kut. Terwijl hij haar spleet bleef likken masseerde hij haar klit met zijn andere hand. �Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh�� De geluiden die ze maakte klonken helemaal niet als een protest. Dus veronderstelde Ronald dat het ok� was wat hij met haar deed. Haar reacties waren zelfs zodanig dat hij dacht dat er nog wel een schepje bovenop kon. Daarom legde hij met twee vingers haar klit open en begon er hard aan te zuigen. Tegelijkertijd penetreerde hij haar kut met de wijsvinger van zijn andere hand, en haar anus met zijn middelvinger. Vervolgens begon hij in en uit haar gaatjes te bewegen. Met zijn vingerwerk neukte hij tegelijkertijd haar kut en haar kont en dat deed hij steeds sneller en dieper. Tot het echt niet dieper kon. Zijn vingers waren eenvoudigweg niet langer. Marleen kreunde, steunde, kermde, schreeuwde en gilde het ondertussen uit. �Oh mijn God, oh, mijn hemel, oh ja, oh ja, oh, ah, oh, ah MMMMMMMMMMM!� Terwijl ze klaarkwam knepen de spieren van haar onderlichaam zich stevig samen. Ze wipte een paar maal op en trok hem stevig aan zijn haren. Daarna lag ze ineens stil, zijn vingers nog in haar. Nahijgend keek ze hem verdwaasd aan, met een glimlach op haar mond. Toen Ronald zijn vingers voorzichtig uit haar trok had ze even een pijnlijk grimas maar al snel lachte ze weer. Dromend en voldaan. Voor het eerst sinds lange tijd zei ze weer eens echte woorden. �Wow!�

Ronald was voor hun beiden een drankje gaan halen. Bij terugkeer stonden haar ogen weer helder en lachte ze nog steeds. Na een slokje te hebben genomen boog ze zich ineens over Ronald en greep ze zijn penis. Hij zag haar bijna denken �wat een joekel�. Ronald had echter ook zo zijn gedachten. Want Marleen staarde naar iets waarvan ze wist dat ze het weldra in haar lichaam zou hebben, maar waarvan hij wist dat het gisteren tweemaal in haar dochter had gezeten. Het was duidelijk wat ze in gedachten had en dat vond hij helemaal geen slecht idee. Het zou hem namelijk niet verbazen als ze heerlijk kon pijpen

Voorovergebogen, met haar kontje omhoog, zat Marleen naast hem op haar knie�n. Met twee vingers hield ze zijn penis in positie en begon vervolgens over de schacht te likken. Haar tong was zo heet en nat, en zo heerlijk zacht, dat Ronald er moeite voor moest doen om niet meteen in opperste staat van opwinding te raken. In een van haar opwaartse bewegingen likte ze door tot de top van zijn eikel, waar ze een paar maal met haar tong rond het gaatje cirkelde. Dat veroorzaakte zo�n sterk elektrisch gevoel in zijn penis, en op andere plaatsen, dat Ronald er half van omhoog schoot. Vervolgens nam ze het topje stevig in haar mond. Dat ze haar lippen er zo stevig opdrukte vond Ronald een hemels gevoel. Marleen zoog zijn eikel haar mond in, haalde de spanning er even vanaf, en zoog hem vervolgens weer naar binnen. Ze kon het inderdaad goed, hij voelde niet eens haar tanden. Bij elke beweging naar buiten zorgde ze ervoor dat het dikste deel van zijn eikel langs haar verhemelte schraapte. Vervolgens zoog ze hem weer terug, telkens een stukje dieper. Net zolang tot het niet verder kon omdat haar keel bereikt was en ze moest kokhalzen. Langzaam, tergend langzaam, trok ze zijn lul weer uit haar mond, terwijl ze er tegelijkertijd hard aan bleef zuigen. Keer op keer bleef ze dit herhalen. Ze zoog hem naar binnen tot in haar keel, kokhalsde even, zoog zijn penis weer vast en trok hem er vervolgens langzaam uit. Al snel hield Ronald het niet meer. De wijze waarop ze hem pijpte was zo heerlijk, zo intens prikkelend, dat het enige wat hij nog wilde, klaarkomen was. Hij werd er zelfs zo wild van dat hij met zijn onderlichaam begon te wippen. In respons hield Marleen haar hoofd stil en haar lippen precies ver genoeg open. Daardoor kon Ronald haar neuken in haar mond.

Toen Ronald hijgde dat hij klaar ging komen verwachtte hij half en half dat ze ervoor zou wegduiken, als Astrid altijd had gedaan. Marleen deed echter precies het tegenovergestelde. Ze klemde zijn eikel stevig tussen haar lippen en liet hem klaarkomen in haar mond. Voor Ronald was het een nieuwe ervaring dat er bij het spuiten aan zijn penis werd gezogen. Want dat is wat Marleen deed, bij elke golf sperma zoog ze zijn penis verder leeg. Tot er geen druppel meer uitkwam. Zelfs toen hij alweer van het orgasme aan het herstellen was, zoog ze nog rustig na. Ze stopte er pas mee toen ze merkte dat het te gevoelig werd. Vervolgens keek ze naar hem op, glimlachend en met een vragende blik. �Heb ik het goed gedaan?� Ronald gaf haar een geruststellende knipoog. Zijn hart bonkte nog na bij de gedachte dat hij zojuist de beste pijpbeurt van zijn leven had gehad.

Vervolgens gunden ze elkaar maar net de tijd om een enkel slokje te drinken. Toen vree�n ze alweer. Met elke kus en bij elke streling nam de passie hand over hand toe. Tot ze onvermijdelijk op het punt kwamen dat ze niet meer konden wachten. Toen Ronald haar ter voorbereiding op haar rug draaide keek ze hem verlangend aan. Maar ook plagend en Ronald zag waarom. Marleen spreidde tergend langzaam haar benen en begon zich te vingeren. Hij was al geil maar dit maakte hem gek. Zijn pik werd zo hard dat het pijn deed en hij haastte zich tussen haar benen. Hij wilde haar neuken en wel meteen. Terwijl ze zich bleef vingeren anticipeerde Marleen door haar benen op te trekken. Ronald staarde gebiologeerd naar het tafereel. Mijn God dacht hij, wat is ze geil. Hij wreef zijn eikel een paar maal door het spleetje heen en weer, om hem te smeren, en penetreerde haar vervolgens krachtig. Zo krachtig, dat zijn penis er meteen voor de helft in ging. Haar schaamlippen vouwden zich direct om zijn paal en zogen zich als het ware eraan vast. Ronald duwde nog eens krachtig en zat er toen helemaal in. Hij zat zo diep in haar dat zijn schaamstreek tegen haar kruis aandrukte. Vanaf de eerste beweging van zijn heupen neukte hij haar zo stevig dat Marleen haar hand terug moest trekken. Die had ze nodig om haar benen zo ver mogelijk op te trekken. In elke opwaartse beweging trok Ronald zich bijna geheel uit haar terug, om vervolgens zijn hele lul er weer in ��n beweging in te stoten. Op haar beurt spande Marleen, precies op het moment dat hij het diepst in haar zat, haar vaginale spieren zo hard mogelijk. Ze �molk� hem als het ware. Dat was voor Ronald alweer een nieuw en vooral hemels gevoel. Ze kon niet alleen heerlijk pijpen, ze neukte ook nog eens voortreffelijk.

Terwijl ze neukten leek het voor Ronald alsof hij zichzelf ontsteeg. Zijn lichaam neukte maar zijn geest was ergens anders. Op een plaats vanwaar hij in alle rust naar Marieke en Marleen kon kijken. Tegelijk, terwijl hij ze allebei nam. Zo zag hij dat ze allebei hun ogen dicht hadden en hun mond wijd open. Ze hijgden en kreunden en hun lichamen, het ene jong en onvolwassen, het ander rijp en welgevormd, wipten op en neer in het ritme dat hij dicteerde. Hij kon zien dat ze allebei hetzelfde dachten. �Oh ja, hier heb ik zo naar verlangd. Doe met me wat je wilt, want dan is dat wat ik ook wil.� Het beeld was zo sterk dat Ronald de kracht van zijn stoten versterkte en het tempo nog meer opvoerde. Naast hun gehijg en gekreun vulde de kamer zich met het geluid van het bed, dat schudde en kraakte. Toen hij merkte dat Marleen op het punt stond om klaar te komen keerde zijn geest terug. Precies op tijd, want Marleen beet al op haar tanden en kwam kermend klaar. Omdat Ronald haar geen rust gaf moest ze echter verder. Dus pikte ze het tempo en het ritme weer op, om meteen weer klaar te komen. Enige tellen later gevolgd door Ronald.

Badend in het zweet herstelden ze van de inspanningen. Nu namen ze wel de tijd om hun glas leeg te drinken. Ontspannen tegen elkaar aanliggend genoten ze na, elkaar zo nu en dan liefkozend. Heimelijk dacht Ronald aan dat bijzondere moment van zojuist, waarin hij tegelijkertijd seks had met Marieke en Marleen. Geen wonder, dacht hij, ze lijken ook zoveel op elkaar. Uiterlijk, maar ook smaakten ze hetzelfde, reageerden ze hetzelfde, kreunden ze hetzelfde en bewogen ze hetzelfde. Zelfs de geur na de seks was identiek. En wat waren ze allebei heet in bed, wat gaven ze zich helemaal. Het was niet duidelijk of het door zijn overdenkingen kwam of door de liefkozingen van Marleen, maar onmiskenbaar had Ronald zich alweer hersteld. Hij voelde het en Marleen zag het; zijn penis werd weer stijf. Zonder aarzeling begon ze hem zachtjes, al knijpend, af te trekken. Krijg nou wat, dacht Ronald, dat deed Marieke ook al.

Na enige ogenblikken pakte Ronald haar bij een heup en rolde haar om haar as. Eenmaal op haar buik strekte ze als vanzelf haar armen boven het hoofd. Ronald drukte op haar schouders zodat ze niet omhoog kon komen en greep met zijn andere hand vol in haar kruis. Vervolgens trok hij haar kont omhoog en nam een paar tellen de tijd om haar mooie, ronde billen te bekijken. Door de positie waarin hij haar had gebracht waren haar billen strak gespannen en licht gespreid. Daardoor kon hij heel goed het strakke, ronde gaatje ertussen zien, met vlak daaronder haar natte, gezwollen schaamlippen. Dat vond hij een supergeil gezicht. Wat Marleen nog niet wist, maar hij wel, was dat hij van plan was om haar in dat gaatje te neuken. Want hij begreep dat hij alles mocht doen van en met haar. Wel, dit was waar hij zin in had.

Ronald verminderde de druk op haar schouder. Waarop die geweldige Marleen weer eens heerlijk anticipeerde. Ze deed namelijk niets en bleef gewoon in de positie staan. Haar kut was nog, of wellicht weer, nat van haar sappen. En natuurlijk van zijn sperma. Dus penetreerde hij haar zonder enige moeite, langs achteren. Hij neukte haar beheerst. Niet hard, niet snel, maar langzaam, diep en hartstochtelijk. Door haar kont telkens naar achteren te duwen, en opnieuw haar spieren aan te spannen, neukte Marleen weer heerlijk mee. Ze legde er zelfs een schepje bovenop door naar onderen te reiken en twee vingers in een V over haar kut te leggen. Bij elke in- en uitgaande beweging kneep ze zachtjes in zijn glibberige penis. Al neukend speelde Ronald met haar billen. Hij streelde en kneep ze, waarbij hij gaandeweg steeds meer aandacht besteedde aan haar anus. Haar billen lagen vol in zijn handen toen hij met allebei zijn duimen rond het gaatje begon te cirkelen. Van spanning hijgde Marleen ineens veel luider. Dat geluid ging over in een zachte kreet toen hij met het topje van een duim haar kringspier passeerde. Instinctief spande die spier zich, in een onwillekeurige poging om haar anus af te sluiten. Althans, dat was de bedoeling van haar lichaam. Omdat het topje er al langs was, was echter het feitelijke gevolg dat de spier zich strak om zijn duim vouwde. Ronald bewoog niet meer met zijn heupen en ook Marleen stond stil. Toen hij voelde dat ze weer ontspande drukte hij zijn duim iets dieper haar rectum in. Met hetzelfde ritueel tot gevolg. Haar kringspier stribbelde tegen maar gaf uiteindelijk toe. Op dat moment drukte hij zijn hele duim haar kontgaatje in. Opnieuw slaakte Marleen een kreet, veel luider dan daarstraks.

Het was extra geil om zijn lul via haar kont te voelen. Dus nam hij de tijd om van dat gevoel te genieten. Tevens gaf het haar de gelegenheid om aan zijn duim in haar achterste te wennen. Het was Marleen die als eerste weer begon te bewegen. Hij voelde hoe ze de spieren in haar kut EN kont spande, ontspande, en weer spande. Wat een vrouw! Ook Ronald begon weer te bewegen, met zijn heupen en zijn duim. Weloverwogen hield hij het tempo laag. Het was precies snel genoeg om haar, en zichzelf, van de juiste hoeveelheid prikkels te voorzien. Zo bleef de begeerte aanwezig zonder dat het toenam. Ondertussen was de kringspier van Marleen gewend geraakt aan de in- en uitgaande beweging van zijn duim. Daarom oliede hij zijn andere duim, door hem een paar maal door haar natte, glibberige spleet te halen, en zette ook die tegen haar anus. Vervolgens drukte hij, voorzichtig maar onverbiddelijk, ook die duim haar rectum in. Eerst alleen het topje, maar zodra haar kringspier er aan gewend was, en zij ontspande, helemaal. Het was spannend om te zien hoe zijn beide duimen haar kringspier oprekten en ronduit fascinerend dat de spier na verloop van tijd geen enkele weerstand meer bood. Marleen ondertussen, kronkelde met haar onderlichaam en kreunde luidkeels.

Haar kontgaatje was intussen gewend geraakt aan zijn duimen. Hij kon ze er zelfs helemaal uit kan halen. Want zodra hij opnieuw druk uitoefende op haar anus, week de kringspier en kon hij weer gemakkelijk naar binnen. Dat was voor Ronald het moment om haar harder te neuken, in beide gaatjes. Want nu mocht de begeerte groeien. Ogenblikkelijk paste Marleen zich, luid hijgend, in het tempo aan. Met zijn vingers om haar billen geklauwd, en zijn duimen in haar rectum, had Ronald haar in een ijzeren greep. Hij dwong haar om stil te staan en beukte vervolgens zijn pik genadeloos in en uit haar kut. Nu ze de prikkels niet meer in bewegingen kon afvoeren werd Marleen snel gaar. Zo gaar dat ze het kookpunt was genaderd. Ronald hoorde het aan het wanhopige gekreun. Het was tijd voor de grande finale.

Ondertussen was Marleen gaan begrijpen wat hij van plan was. Daarom bleef ze in spannende afwachting heel stil staan. Het viel Ronald op dat ze haar kontje zelfs nog wat verder omhoog drukte. Om te voorkomen dat het pijn zou doen ging hij staan, om daarna haar heupen tussen zijn knie�n te klemmen. Dat was de beste positie om een vrouw anaal te neuken, wist hij. Fysiek paste het zo beter maar ook kon op deze wijze bij de meeste vrouwen de G-spot bereikt worden. De kringspier opende zich soepel en zoog zich direct aan zijn pik vast. Nat en glad door de mix van hun sappen, penetreerde hij zich moeiteloos naar binnen. Marleen kermde wel heftig maar het was duidelijk dat het niet van pijn was. Wat Ronald niet wist was dat dit de eerste maal was dat ze anale seks had. De voorbereiding was echter zo rustig en goed geweest, ze had zo aan het idee kunnen wennen, dat ze niet angstig was maar juist kermde van genot. �Oh Ronald. Wat doe je allemaal met me. Ja, ja, ga door. Jij mag het. Neem me, neem me maar in mijn kontje. Oh, oh, mmmmmmm�� Dat was precies wat Ronald deed; hij neukte haar in haar kont. Diep! Want net als in haar kut, kon ze hem daar ook helemaal hebben. In- en uitbewegen ging probleemloos en, hij was er al aangewend, Marleen werkte uitstekend mee. Haar anus werd een gapend gat, dat zich pas zou sluiten als hij zich terug zou trekken. Dat proces zette zich in toen Marleen plotseling eerst doodstil was, terwijl Ronald haar nog steeds het matras inbeukte, en het vervolgens uitgilde. Haar hele lichaam schokte en ze rolde met haar hoofd heen en weer. Er kwam geen eind aan haar orgasme, zo leek het. 10 seconden, 15 seconden, 20 seconden� Het was zo heftig dat haar de tranen over de wangen stroomden. Pas toen het orgasme weer wegebde kwam ook Ronald heerlijk klaar en spoot hij zich, luid schreeuwend, leeg in haar rectum. Met zijn pik nog diep in haar kont viel hij, samen met haar, uitgeput neer. Het duurde even voordat zijn erectie afnam en zijn penis weer de normale proporties kreeg. Toen het eenmaal zover was klonk er een zachte plop. Daarna rolde hij zich, nog hevig zwetend van de inspanning, van haar af. Marleen bleef nog even plat op haar buik liggen. Ze snikte, maar het waren tranen van bevrediging. Ze waren allebei zo uitgeput dat ze niet meer in staat waren om te douchen. Naar seks ruikend, besmeurt en plakkerig, kropen ze tegen elkaar aan. Binnen enkele minuten sliepen ze, diep en ononderbroken, de hele nacht.

De volgende ochtend besloot Ronald om alles aan Marleen op te biechten. Het was zo een gezellige avond geweest, en hij was zo weg van haar geraakt, dat hij wroeging had gekregen. Wroeging over het plan van Astrid en wroeging over de nacht met Marieke. Hoewel hij van dat laatste ook weer niet helemaal zeker was. Echter, net toen hij op het punt stond om er over te beginnen was Marleen hem voor. Ze moest hem iets bekennen.

Eergisteren, de dag dat ze met elkaar op stap waren, had Astrid verteld dat Ronald en zij uit elkaar zouden gaan. Marleen had begrepen dat dit in goede harmonie besloten was. Vervolgens had Astrid het vermoeden geuit dat Marleen heimelijk iets voor Ronald voelde. Hoewel Marleen hier niet op had gereageerd, had Astrid vervolgens aangegeven dat ze er geen enkele moeite mee zou hebben als Marleen 'iets' met Ronald zou willen. Integendeel, omdat ze wist dat dit andersom ook zo was, zou ze het juist van harte toejuichen. Om een lang verhaal kort te houden; uiteindelijk hadden ze afgesproken dat Astrid er gisteren niet zou zijn en dat Marleen hem zou overhalen om een avond te gaan stappen.

Ronald luisterde aandachtig naar haar relaas. Astrid had haar dus op een presenteerblaadje aangeboden, maar tegelijk hem op een vergelijkbaar blaadje aan haar. Verbaasd was hij er niet over. Het stadium dat hij zich over Astrid kon verbazen was hij allang voorbij. Maar hoe zat het nu met Marieke, wist Marleen daar het fijne wel van? Ronald op zijn beurt, vertelde wat er tussen hem en Astrid besproken was. Aanvankelijk liet hij alleen de stukken weg over Marieke. En uiteraard ook het plan om Marleen en Marieke tegelijkertijd in zijn bed te krijgen. Toen, zonder verdere inleiding of smoezen, gooide hij er toch uit dat hij met Marieke geslapen had. En dat ze seks met elkaar gehad hadden. Tot zijn verbijstering knipperde Marleen niet eens met haar ogen. "Toen ik Marieke toestemming gaf om hier te logeren wist ik meteen waarom ze zo enthousiast was." Toen ze zijn verbouwereerde gezicht zag schoot ze in de lach. "Het was niet alleen jouw keus om het te laten gebeuren, het was ook haar keus. Marieke houdt al heel lang van je. Ik heb het zien ontstaan en ik heb het zien groeien. En zoals je weet ben ik de laatste die er iets van zou kunnen zeggen." Ronald wist niet hoe hij moest reageren, zo verbijsterd was hij. De afgelopen nacht had hij met deze fantastische vrouw een onvergetelijke nacht doorgebracht, waarin hij haar had geneukt in alle gaten die ze had. Nu bekende hij dat hij even daarvoor ook met haar dochter van 13 had geslapen en ze was ze niet eens ontdaan, of woest, of gekwetst, of alles tegelijk. Integendeel, ze had het geweten en het laten gebeuren. Of in andere bewoordingen; ze had er feitelijk haar goedkeuring aan verleend. Desondanks had ze nog maar 24 uur later de plaats van haar dochter ingenomen. "Ronald, ik vertrouw je volkomen. Ik voel dat jij ook van haar houdt en ik weet dat je haar niet zult kwetsen. Maar� ik ben er ook nog. Nu de zaken tussen jou en Astrid er zo voor staan durf ik het eindelijk te zeggen; ik hou ook van je. Al heel lang. In andere omstandigheden zou ik geen concurrentie hebben kunnen verdragen. Maar dit is anders. Nu betreft het mijn dochter en lijkt het alsof het om de keus tussen haar of mij gaat. Maar dat hoeft niet zo te zijn."

Ineens spoot de adrenaline met hoge snelheid door zijn aderen. Wat zei ze daar, had hij het wel goed gehoord? Wat bedoelde ze? Waar zinspeelde ze op? Ronald begreep het wel maar kon het gewoon niet bevatten, het was teveel. Met open mond keek hij haar vragend aan maar Marleen zei verder niets meer. In plaats daarvan gaf ze hem een kus en ging er toen haastig vandoor. Marieke kon namelijk elk ogenblik thuis kon komen. Bij de deur draaide ze zich echter nog eenmaal om. "Ik denk dat we alle drie genoeg van elkaar houden om met elkaar iets op te bouwen. Hoewel het op sommige momenten best moeilijk zal zijn, zie ik niet in waarom het ons ook niet zou kunnen verrijken." Na die woorden sloeg ze vlug de deur achter zich dicht, zonder Ronald de kans te geven om te reageren. Volslagen in verbijstering bleef hij achter. �Eerst de dochter, dan de moeder, en dan, als je dat wilt, allebei tegelijk.� Astrid was een profeet.

Marleen was al een paar uur weg en Marieke had zich nog niet laten zien. Daar was Ronald zich net over aan het verwonderen toen Astrid arriveerde. Vervolgens werd het snel duidelijk waarom zijn vriendinnetje nog niet was komen aanstormen. Astrid had namelijk bedacht dat ze de laatste week van zijn vakantie maar eens met zijn drie�n moesten doorbrengen. Ze had het niet alleen bedacht maar ook al geregeld. Daarom had ze zojuist de dames in stress achtergelaten; ze waren namelijk aan het inpakken. Astrid had een vakantiehuisje in de Ardennen geboekt en hij diende hen over twee uur op te halen. Ronald besefte meteen dat de finale in zicht was, Astrid had het laatste deel van haar �opdracht� uitgevoerd. De dochter had hij in zijn bed gehad, de moeder ook, en nu zouden ze er allebei tegelijk in belanden. Gelukkig kende hij na het gesprek met Marleen geen twijfels meer en voelde hij zich niet langer schuldig. Het was immers niet langer alleen het spel van Astrid en hem, maar ook van Marleen. Wellicht zelfs ook van Marieke. �Ik denk dat we alle drie genoeg van elkaar houden om met elkaar iets op te bouwen��

Twee uur later ging hij Marleen en Marieke ophalen. Meteen toen ze hem zag vloog Marieke hem om zijn hals. �Ben je er eindelijk! Ik heb je gemist!� Marleen zag het glimlachend aan, ondertussen veelbetekenend naar Ronald kijkend. Hij kon het niet nalaten om ze allebei te plagen en zei dat er geen plaats genoeg was voor alles wat ze gepakt hadden. �Jullie moeten er een hoop uithalen en thuislaten.� Hij zei het zo serieus dat ze het allebei geloofden. Toen hij door hun beteuterde gezichten in lachen uitbarstte waren de bedreigingen niet van de lucht.

Het huisje was magnifiek. Het stond idyllisch in een weelderig groene hoek op de flanken van de Ourthe-vallei, met rondom een prachtig uitzicht. Het lag zo ge�soleerd dat er in geen velden of wegen iets anders was te zien dan natuur. Behalve dat het maximale privacy bood, was het met een open haard, een compleet ingerichte keuken, bad en douche, en een geriefelijke slaapkamer met een bed van 1.80 meter breed, ook van alle gemakken voorzien en zeer comfortabel ingericht. Ronald was zich er van bewust dat geen van beiden een opmerking maakten dat er maar een slaapkamer en ��n bed was. Hoewel de bank in de huiskamer er ook wel uitzag als een geriefelijke plaats om te slapen. Opgewonden bedacht hij dat er een interessante week in het verschiet lag.

Die avond speelden ze spelletjes, kletsten ze, plaagden ze, flirtten ze, lachten ze en dronken ze van de wijn die Marleen had meegebracht. Zelfs Marieke mocht een glaasje proberen. Hoewel ze het niet bijster lekker vond dronk ze het glas toch helemaal leeg. Met rode wangen als gevolg. Het was zo gezellig dat de tijd voorbij vloog. Het was al bijna middernacht toen de avond dan toch de wending kreeg die van meet af in de lucht gehangen had. Het initiatief kwam van Marleen. Toen ze eenmaal uitgespeeld waren nestelde ze zich tegen Ronald aan en begon dromerig in het vuur te staren, met haar knie�n opgetrokken en een glas wijn in haar hand. In een natuurlijk reactie sloeg Ronald een arm om haar heen. Direct daarna volgde Marieke, die aan zijn andere zijde precies hetzelfde deed als haar moeder. Dus sloeg Ronald ook een arm om haar heen. Genietend van de plotseling intieme sfeer zei geen van drie�n iets. De volgende actie kwam van Marieke, die hem plotsklaps over zijn borst begon te krabbelen. Hoewel de woorden van Marleen in zijn brein gegrift stonden, was Ronald toch even ongerust. Was dit wel wat ze had bedoeld? Benieuwd of hij een reactie kon bespeuren keek hij naar Marleen. Die gaf hem een glimlach, een instemmend knikje en een knipoog. De boodschap was zo duidelijk dat Ronald in een keer alle vragen, twijfels en bedenkingen opzij zette. Hij trok Marleen stevig tegen zich aan, maar boog zijn hoofd naar Marieke en drukte zijn lippen stevig op haar mond. Vervolgens gebeurden er meerdere dingen tegelijk. Marieke anticipeerde meteen door zich helemaal naar hem toe te draaien en haar armen om hem heen te slaan. Tegelijk nam Marleen het strelen over zijn borst van haar dochter over. Dat niet alleen, ook zij draaide zich naar Ronald en bracht vervolgens haar lippen naar zijn borst. Het was voor Ronald moeilijk te bevatten maar het gebeurde echt; moeder en dochter begonnen allebei met hem te vrijen. Van die sensatie kwam hij nog net niet voortijdig klaar. Terwijl Marieke ondertussen heftig met hem vrijde, de smakkende geluidjes waren in de stilte duidelijk hoorbaar, waren de kussen en strelingen van Marleen zacht en teder. De prikkels die er van uitgingen waren echter zo sterk, dat Ronald met steeds meer passie met Marieke vrijde. Toch verbrak hij na een tijdje de kus, hij wilde zijn aandacht namelijk eerlijk over beide vrouwen verdelen. Dus begon hij vervolgens met Marleen te vrijen. Het verbaasde hem niet dat er geen protest van Marieke kwam. Als vanzelfsprekend nam die de rol van haar moeder over en begon ze zijn borst te strelen. Het ging allemaal zo vanzelf dat het vast en zeker tussen hen besproken moest zijn. Althans, dat nam hij maar aan. Anders kon hij het ongelofelijke van de situatie niet verklaren. Meer tijd voor bespiegelingen had hij echter niet. Want terwijl hij zich verloor in een vurige kus met Marleen, liet Marieke er geen gras over groeien en verlegde ze haar aandacht naar zijn keiharde erectie, die ze zacht begon te strelen. Hoe zachtjes ze het ook deed, zijn reactie was er niet minder om. Het leek of alle spieren van zijn lichaam zich tegelijk samenspanden. Toen kwam de volgende verrassing. Marleen, die natuurlijk zijn reactie had gemerkt en begreep waarom die was ontstaan, bracht ook een hand naar die enorme bobbel in zijn broek. Tegelijk met haar dochter streelde zij hem daar ook. Twee verschillende handen die tegelijk zijn lul streelden, Ronald dacht dat hij gek werd. Het maakte hem supergeil en het bracht hem bijna buiten zinnen.

Hij liet hen een tijdje hun gang gaan, terwijl hij afwisselend met Marieke en Marleen vree. Tot hij het initiatief van hen overnam. Hij was er nu zeker van dat er niemand gekwetst zou worden en dat dit dus was wat ze wilden. Dus zouden ze het allebei krijgen ook, maar wel op zijn manier. Toen hij aanvoelde dat ze allemaal het kookpunt aan het naderen waren, verwoordde hij de ingeving die tijdens het vrijen was ontstaan. �Ik wil dat jij Marieke uitkleedt. Ik doe jou, en samen doen jullie mij. Terwijl we staan! Jij begint!� Omdat Marleen hem een paar tellen verwonderd aanstaarde dacht hij even dat hij te ver gegaan was. Dat was echter niet zo. Want zowel Marieke als Marleen sprong al op.

Dicht bij elkaar staand, in een soort van driehoek, trok Marleen het T-shirt van haar dochter op. Willig deed Marieke haar armen in de lucht, waarna haar moeder het soepel over haar hoofd trok en zo een minuscuul wit bh-tje onthulde. Marleen keek hem aan en Ronald las de vraag. �Wat nu, haar bh of eerst haar broek?� Ronald keek terug en Marleen begreep het antwoord. Terwijl haar bh-tje verwijderd kuste Ronald het meisje vurig. Ze stonden allemaal zo dicht bij elkaar dat hij precies de handbewegingen van Marleen kon volgen. Heftig met Marieke vrijend, voelde hij hoe het knoopje van de jeans geopend werd, de rits naar beneden werd getrokken en de broek over haar heupen werd geschoven. Toen vervolgens ook het onderbroekje resoluut uitging, en Marieke uit het stapeltje stapte, verbrak hij de kus. Met de armen van het meisje om zijn nek, trok hij Marleen naar zich toe en begon vervolgens met haar te vrijen. Zijn andere hand bracht hij tussen benen van haar dochter, met zijn middelvinger in haar spleetje. Marieke slaakte een zucht en legde haar hoofd op zijn schouder. Terwijl hij vree met Marleen drukte Ronald zijn vinger stevig, maar zonder te bewegen, op het klitje van Marieke. Ondertussen opende hij met zijn andere hand, knoopje voor knoopje, de blouse van Marleen. Toen dat van haar afviel was hij meteen klaar met haar bovenlichaam. Een bh droeg ze namelijk niet. Op dat moment sloeg Marleen haar armen om hem en haar dochter, die ondertussen kleine beweginkjes met haar onderlichaam aan het maken was en licht was gaan hijgen. Ronald opende de knoop van haar broek, trok de rits naar beneden en schoof zijn hand van achteren haar broek in. Terwijl hij haar billen kneedde, viel de broek vanzelf op haar voeten. Even later gevolgd door haar string. Daarop stapte ook Marleen, net als eerder haar dochter, uit het stapeltje. Ronald legde direct zijn hand in haar kruis en, net als bij Marieke, zijn middelvinger precies op haar klit. Nu had hij ze allebei naakt om zijn nek hangen en een vinger in elke spleet. Blijkbaar was Marleen door dit alles erg opgewonden geraakt. Want hoewel Marieke een kleine voorsprong had, was ze minstens zo nat als haar dochter. Nu weer vrijend met Marieke, en het hoofd van Marleen op zijn schouder, begon Ronald hen tegelijk te vingeren. Het duurde niet lang of ze draaiden allebei met hun heupen terwijl de kamer zich vulde met tweestemmig gehijg. Het ene geluid klonk onbelemmerd, het ander werd gesmoord door zijn mond. Omdat Marieke de kus niet langer kon volhouden legde ook zij haar hoofd op zijn schouder. En zij was de eerste die klaarkwam. Met een korte, schrille kreet, gevolgd door een aantal luide kreunen, klemde ze zich nog steviger tegen hem aan. Ze wankelde even en stond toen doodstil. De kreten die ze had geslaakt waren niet mis te verstaan geweest, het waren onmiskenbaar de geluiden die bij een orgasme hoorden. Ronald had het gehoord maar Marleen ook. Dat haar dochter zo openlijk klaarkwam was blijkbaar zo�n heftige prikkel, dat ze nog geen vijf tellen daarna hetzelfde deed. In navolging van haar dochter gaf ze een korte, snerpende gil, gevolgd door een paar luide kreten. En net als Marieke eerder, klemde ook zij zich aan hem vast, en tevens aan haar dochter, en stond ze even later doodstil uit te hijgen. Ronald stond ondertussen te genieten van het tableau; twee prachtige naakte vrouwen, z�jn vrouwen, nog nahijgend in zijn armen.

Toen ze zich allebei weer voldoende hersteld hadden begonnen Marieke en Marleen met hun aandeel in het spel. Daarbij gingen ze heel wat minder subtiel te werk dan Ronald. Er werd niet gestreeld of gekust, ze kleedden hem rechttoe rechtaan uit. Marieke knoopte zijn shirt open en trok het uit, Marleen opende zijn broek en trok hem naar beneden. Vervolgens was zijn slip aan de beurt. Wetende dat Marieke zijn penis al eens gezien had, en zelfs in zich had gehad, hoefde ze niet bezorgd te zijn voor ontstelde reacties bij haar dochter. Dus verborg ze het enorme orgaan ook niet voor haar blikken. Integendeel, onder de ogen van Marieke nam ze zijn penis in haar hand. Met haar andere arm trok ze vervolgens haar dochter terug in de beslotenheid van de driehoek. Die nestelde zich tegen hen aan, quasi teleurgesteld roepend dat zij zo graag had willen doen wat haar moeder zojuist deed. Bij zoveel branie schoten Ronald en Marleen in de lach, waarna hij ze allebei naar de slaapkamer leidde. �Laat dan maar eens zien wat je nog meer wil doen, jongedame!�

Verwonderd zag hij dat het bed al was opengeslagen. Vreemd, dacht hij, maar toen herinnerde hij zich dat ze in het begin van de avond samen een tijdje in de slaapkamer hadden doorgebracht. Zo, dacht hij, de dames hebben zich voorbereid! Zouden ze werkelijk allebei zo veel van hem houden dat ze hem in alles wilden delen? Voor Ronald zou het de verklaring kunnen zijn waarom de sfeer zo gezellig, ontspannen en intiem was, en waarom het vrijen, ondanks de bizarre driehoeksverhouding, zo natuurlijk verliep.

Er zouden nog vele, vele memorabele momenten in het leven van Ronald volgen. Sommige daarvan zou hij nooit meer vergeten. Deze avond was er een van, samen met de avond die later in de week nog zou volgen. Deze wonderlijke en onwerkelijke situatie, en de nieuwe sensaties die hij erin ervoer, leidde namelijk tot een onwaarschijnlijke nacht. Ronald stapte in bed met een prachtig 13-jarig meisje en haar evenzo prachtige moeder. Twee vrouwen, die elkaar de aandacht gunden die hij aan ieder van hen gaf. Zonder dat er sprake was van verzet, weerstand, jaloezie, afgunst of remmingen. Dat wetende, begon hij eerst te vrijen met Marieke. Net als twee nachten eerder, verkende hij met zijn mond en handen haar fr�le lichaam. Overal en minutieus. Hij kuste en masseerde haar miniborsten en knabbelde en beet net zolang in haar tepels tot ze twee keer zo groot geworden waren, en keihard. Tot zijn plezier kreunde en steunde Marieke ongeremd en onophoudelijk. Ondertussen vrijde Marleen met hem en voelde hij haar handen, lippen en borsten overal op en over zijn rug. Hij liet haar begaan zonder dat hij veel aandacht aan haar schonk. Zij zou zo dadelijk aan de beurt komen, eerst wilde hij haar dochter. Maar Marleen had andere plannen, zo zou hij weldra ervaren.

Terwijl hij zich een weg naar beneden kuste bleef Ronald haar borsten bewerken. Tot hij bij haar kutje aankwam. Marieke had al begrepen wat de bedoeling was en anticiperend haar benen geopend. Dus kon hij gelijk beginnen. Hij had zijn tong nog niet door haar spleetje gehaald of hij voelde achter zich Marleen bewegen. Omdat zijn aandacht op Marieke gericht was had hij geen idee wat ze aan het doen was. Toen hij echter haar hoofd tussen zijn benen voelde, en vervolgens haar mond om zijn lul, was de sensatie compleet. Marleen ging hem pijpen terwijl hij haar dochter aan het likken was! En dat ze kon pijpen, dat wist hij nog maar al te goed. Marieke ondertussen, wipte verwoed onder zijn tong op en neer. Aan haar gekreun kon hij horen dat een orgasme niet meer ver weg was. Maar ook bij hem niet, als hij althans Marleen zou laten begaan. Want die pijpte hem ondertussen op een wijze die de beurt van gisteren evenaarde. Dus trok hij zijn lul uit haar mond en riep dat ze naast haar dochter moest gaan liggen. Marleen gehoorzaamde meteen en ging met haar hoofd vlak bij het gezicht van Marieke liggen. Op het moment dat hij Marieke penetreerde, trok Marieke haar benen op en slaakte ze een gil. Dat was voor Marleen reden om haar liefkozend over de wangen te strijken en haar teder glimlachend toe te fluisteren om vooral te genieten. �Ja, ja, ja, doe het weer met me.� Met kalme bewegingen neukte hij Marieke naar een hoogtepunt, onder de ogen van haar moeder. Ronald kon maar net voorkomen dat hij zich leeg zou spuiten. Dat wilde hij namelijk nog even bewaren.

Terwijl hij en Marieke nog wat nabewogen begon hij al met Marleen te vrijen. Hij drukte zijn mond op haar lippen en begon haar direct, zonder poespas, te vingeren. Was ze nog nat van het vrijen in de woonkamer of was ze weer nat door de scene van zojuist? Marieke ondertussen, had haar ogen nog gesloten en was nog steeds driftig op zoek naar lucht. Desondanks begreep ze wat hij wilde toen hij zijn duim in haar mond stak. Hoewel slechts 14 jaar en onervaren, zoog ze direct geroutineerd aan de duim. Haar onervarenheid bleek uit het feit dat ze wel zoog maar niets met haar tong deed. Pas toen Ronald met zijn duim rond haar tong begon te cirkelen snapte ze wat de bedoeling was. Marieke bleek een snelle leerling. Zou ze overigens geweten hebben wat haar moeder deed toen hij haar aan het likken was?

Met Marleen ging het ondertussen snel. Ook zij hield zich niet in en kreunde ongeremd. Ronald wilde echter nu ook wel eens klaarkomen. Daarom trok hij zich uit Marieke, die een kreetje van teleurstelling slaakte, en wipte over naar Marleen. Zijn lul was al die tijd keihard gebleven dus het penetreren van Marleen verliep moeiteloos. Die sloeg haar benen helemaal om hem heen en kruiste ze samen op zijn rug. Met een bestuderende blik keek Marieke naar de actie van haar moeder. Ronald zag het en hij had een vermoeden hoe ze hem volgende keer zou neuken. Ze was niet alleen een snelle leerling maar ook nog eens een leergierige! Omdat Marleen zich zo aan hem vastklemde waren haar bewegingen op en neer net zo krachtig als de bewegingen van Ronald, en was haar ritme volstrekt gelijk aan dat van hem. In tegenstelling tot Marieke, die hij teder geneukt had, neukte hij haar moeder zo furieus dat hij allebei zijn handen nodig had om te steunen. Dus toen hij zijn duim terugtrok uit de mond van Marieke had die even niets te doen. Daar nam ze echter geen genoegen mee. Net als haar moeder eerder bij haar had gedaan, ging ze languit naast hen liggen en begon ze het gezicht van haar moeder te strelen. Alleen had Marieke zojuist iets van Ronald geleerd. En die ervaring paste ze meteen toe. Vlak voordat Marleen en Ronald allebei klaarkwamen stopte ze een duim in de mond van haar moeder. Zoals Ronald ook nog zag dat Marleen de duim begon te bewerken. Heel even maar, want toen kwam ze klaar. Even later gevolgd door Ronald.

De week vloog werkelijk voorbij. Ze brachten de dagen wandelend, winkelend, etend en drinkend door. Maar vooral liefhebbend, lachend en pratend. Het sprak vanzelf dat ze alles met zijn drie�n deden, ook slapen. Hoewel het wennen was om met zijn drie�n in een bed te liggen vonden ze al snel de meest geriefelijke verdeling. Die kon niet eenvoudiger; Ronald lag in het midden. De tweede nacht was min of meer een herhaling geweest van de eerste. Dat wil zeggen dat Ronald met beiden tegelijk vree en ze daarna een voor een nam. De derde nacht verliep anders, want toen ging hij eerst met Marieke de slaapkamer in en daarna met Marleen. Dat deed hij om ze ook eens ongedeelde aandacht te kunnen geven, maar ook omdat hij Marleen weer anaal wilde neuken. Dat hij met Marieke seks had vond hij al zo bijzonder, dat hij het niet nodig vond om haar nu al bij zoiets te betrekken. Met haar vrijen, dat kon. Haar betasten en door haar betast worden, kon ook. Dat ze zichzelf vingerde of dat hij dat bij haar deed, eveneens. Zelfs met haar neuken was ok�, mits rechttoe rechtaan. Daar zou het wat hem betrof bij blijven. Althans voorlopig. Per slot van rekening was er nog tijd zat om haar ook in andere dingen in te wijden. Ronald had echter weer niet op de inbreng van Marieke gerekend, zo min als op die van Marleen.

Na drie nachten achtereen seks te hebben gehad, volgden er twee nachten zonder. De 6e, en laatste, nacht was het echter weer raak. En hoe. Ze hadden de dag in en rond het huisje doorgebracht en zouden die avond een barbecue houden. Terwijl Ronald de boodschappen deed ruimden de vrouwen op. Bij terugkomst was de atmosfeer veranderd. Was de sfeer heel de dag vrolijk en ontspannen geweest, met doorlopend plagerijtjes en stoeipartijen, bij zijn terugkomst was die omgeslagen in geladen en broeierig. Alsof er iets in de lucht hing. Ronald zag ze een paar keer fluisteren en elkaar heimelijk knipoogjes geven. Aha, dacht hij, ze voeren iets in hun schild.

Na het barbecue�n gingen Marieke en Marleen zich opknappen terwijl Ronald de rommel opruimde. Toen hij daarmee klaar was riep Marieke dat hij op moest schieten, er stond namelijk een kopje koffie voor hem klaar. Toen hij het huisje binnenkwam knipperde hij even met zijn ogen. Moeder en dochter stonden hem op te wachten. Ze hadden allebei een T-shirt aan, onmiskenbaar zonder een bh eronder, en een handdoek als een rokje om zich heen geslagen. Verder hadden ze zich op dezelfde wijze opgemaakt, het haar op dezelfde manier in een staart gebonden en keken ze hem allebei verleidelijk aan. Vervolgens viel het hem op dat een van de gemakkelijke stoelen was verplaatst en juist bij die stoel stond zijn koffie. Blijkbaar was het de bedoeling dat hij daar moest gaan zitten dus dat deed hij dan ook. Marleen zei dat ze heel blij waren met deze vakantie, de eerste in vele jaren, maar vooral met hem. Ze hielden zoveel van hem dat ze hem op deze laatste avond extra wilden verwennen. Daarom hadden ze een speciale verrassing voor hem bedacht en het was iets dat ze nooit eerder hadden gedaan. Waarover ze zelfs nog nooit hadden nagedacht. Hij mocht alleen maar kijken en zelf niets, maar dan ook niets doen.

Terwijl Ronald van zijn koffie nipte gingen Marleen en Marieke, zonder een woord te zeggen, op een meter of twee voor hem staan. Zonder verdere inleiding begon Marleen haar dochter uit te kleden. Langzaam, plagend en verleidelijk. Centimeter voor centimeter trok ze het T-shirt omhoog, waarbij het Ronald niet ontging dat haar handen precies over de borsten van haar dochter gleden. Vervolgens werden de rollen omgedraaid en trok Marieke het T-shirt bij haar moeder uit. Daarbij gebeurde hetzelfde, de handen van Marieke streelde de borsten van haar moeder. Daarna keken ze elkaar even aan. Waarschijnlijk hadden ze een teken afgesproken, want vervolgens trokken ze bij precies tegelijk de handdoek bij elkaar er af. Ronald vermoedde al dat ze nu een voor een het slipje bij elkaar zouden uittrekken. Gedeeltelijk had hij gelijk. Dat waren ze inderdaad van plan. Alleen niet meteen, en ook niet zomaar. Voor zijn ogen stapten ze nog dichter naar elkaar en begonnen ze te vrijen. Met elkaar! Dat was de verrassing die ze voor hem hadden bedacht! Marieke en Marleen kusten elkaar en gebruikten daarbij, goed zichtbaar voor Ronald, hun tongen. Hij kon zijn ogen er niet vanaf houden, Ronald was volkomen gebiologeerd door wat er zich voor zijn ogen afspeelde. Tijdens de kus begonnen moeder en dochter elkaar te strelen. Overal, langzaam, erotisch en intens. Terwijl Marieke over de billen van haar moeder streelde, masseerde Marleen de borsten van haar dochter. En andersom. Daarbij draaiden ze langzaam rond, als in een dans, zodat hij hun van alle kanten goed kon zien. Terwijl ze bleven vrijen begonnen ze het broekje bij elkaar naar beneden te schuiven. Even later lagen allebei de slipjes op de grond. Ook nu ze naakt waren bleven ze elkaar omhelzen, kussen, strelen en ronddraaien.

De dans stopte. Marleen had haar dochter, die met haar rug naar Ronald stond, in een innige omhelzing en keek over haar schouders naar Ronald. Haar blik was schalks. Haar handen streelden over de rug van Marieke op en neer. Maar toch steeds lager. Tot ze op de billen van het meisje lagen. Met een indringende blik op Ronald kneedde ze het achterwerk van haar dochter en trok ze haar billen uiteen. Ronald zag precies wat ze deed, elk detail grifte zich voorgoed in zijn geheugen. Hij zag dat ze haar wijsvingers tussen de bilspleet werkte, tot vlakbij het goed zichtbare, uiterst kleine kontgaatje van Marieke. Het was alsof ze naar dat gaatje wees en hij begreep de boodschap. Ronald dacht dat hij gek werd. Hij was nu zo geil geworden dat hij direct met allebei zijn vrouwen wilde vrijen. Voordat hij echter overeind kon komen kwamen ze al naar hem toe en begonnen hem uit te kleden, ieder aan een kant van de stoel. Eenmaal ook naakt, kreeg Ronald de zoveelste ultieme ervaring. Want Marleen en Marieke knielden en begonnen tegelijk zijn joekel te strelen. Dat hielden ze een tijdje vol totdat Marleen zijn pik op een bepaalde manier vastpakte. Hij wist wat er ging komen en zag het gebeuren. Tegelijk wist hij echter niet wat hij zag; Marleen begon hem onder de ogen van haar dochter te pijpen. Grommend van genot drukte Ronald zich in de stoel. Terwijl Marleen zich op Ronald concentreerde, en hem ongekend enthousiast pijpte, observeerde Marieke afwisselend en nauwgezet de acties van haar moeder en zijn reacties erop. Na enkele hemelse ogenblikken stopte Marleen en hoorde Ronald dat ze iets tegen haar dochter fluisterde. Hoe zacht ook, hij hoorde elk woord luid en duidelijk. �Zie je hoe lekker hij het vindt? Probeer jij het nu maar eens.�
Ronald schoot overeind. Dit wilde hij van dichtbij zien. Geen van beiden schonk echter enige aandacht aan hem, of zijn reactie, allebei concentreerden ze zich namelijk op zijn lul. Net als haar moeder eerder, had Marieke zijn penis vastgepakt en likte ze eerst over de schacht heen en weer. Eerst met haar tong en vervolgens met haar lippen. Marleen ondertussen streelde haar dochter bemoedigend over het hoofd. Ronald kreunde luid toen Marieke even later haar lippen voorzichtig om zijn eikel sloot. �Goed zo lieverd. Pas op met je tanden, gebruik alleen je lippen en je tong.� Ronald kon zijn ogen en oren niet geloven. Marleen die haar dochter leerde hoe ze moest pijpen! Tijd om zich erover te verwonderen kreeg hij echter niet, want daar voelde hij haar tong al over zijn eikel cirkelen. �Zuig er maar eens aan, maar voorzichtig.� Prompt voerde Marieke uit wat haar moeder had gezegd en zoog zijn pik stukje bij beetje verder haar mond. Tegelijkertijd bleef ze erg actief met haar tong. Hij zat nu zo diep in haar mond, tegen haar keel zelfs, dat ze er even van kokhalsde. Dat leek ze niet erg te vinden. Integendeel zelfs. Want ineens schudde ze de schuchterheid van zich af en vanaf dat moment begon ze hem, vol enthousiasme en overtuiging, te pijpen op precies dezelfde wijze als ze haar moeder had zien doen. Luid kreunend, het kookpunt genaderd, kromde Ronald zijn rug. Vlak voordat hij ging klaarkomen nam Marleen het echter weer van haar dochter over. Nu pijpte zij hem weer. Met overtuiging, maar ook op een wijze waardoor de climax uitgesteld werd. Ze zorgde er simpelweg voor dat hij als het ware bleef sudderen. Op het moment dat hij wat rustiger geworden was, en zichzelf weer enigszins onder controle had, hoorde hij Marleen weer wat fluisteren. �Nu samen!� Meteen daarna klemde ze haar lippen stevig tegen zijn eikel en deed Marieke dat ook. Marleen en Marieke, moeder en dochter, begonnen hem tegelijkertijd met hun lippen en tongen te bewerken. Twee tongen likten tegelijkertijd zijn eikel en bewerkten het spleetje op de top, en twee paar lippen gleden langs de schacht heen en weer. Enkele ogenblikken later kwam Ronald hemels klaar. In de mond van Marleen, die alles doorslikte. Ook dat feit werd feilloos door Marieke geregistreerd.
Wat die avond en nacht volgde, was een onvervalste orgie. Ronald bleek in staat om nog vier keer klaar te komen. Hoewel er de laatste keer bijna geen sperma meer uitkwam. Voor een van die orgasmen neukte hij Marieke en Marleen op z�n hondjes, om de beurt, terwijl Marieke op haar moeder lag. Dat sperma belandde in Marleen. Een ander orgasme was in de mond van Marieke, terwijl Marleen zijn penis richtte en ervoor zorgde dat er geen sperma verloren ging. Net als Marieke trouwens. Het derde orgasme had hij in het rectum van Marleen en het vierde in het kontje van haar dochter.

Naakt, plakkerig, alle drie ruikend naar seks, voldaan en gelukkig werden ze de andere ochtend al vroeg wakker. Ze vree�n met elkaar zonder seks te hebben. Dat hoefde ook niet, als Ronald het al gekund zou hebben, want ze beseften alle drie dat ze daar nog tijd genoeg voor zouden hebben. Want zou vanaf nu hun nieuwe leven zijn.

Bij terugkomst was Astrid vertrokken. Ze had niets meegenomen, alleen een briefje achtergelaten waarin ze hem veel geluk wenste. Ronald heeft daarna nooit meer iets van haar vernomen. Een halfjaar later verkochten Ronald en Marleen hun huizen. Samen kochten ze een nieuwe woning, in de polder, waarin ze met z�n drie�n gingen wonen. Marieke verbrak al het contact met haar vader, die ook niet wist waarheen ze was verhuisd, en wijdde zich geheel aan Ronald. Net als Marleen overigens. De seks bleef open tussen hen, zonder enige vorm van jaloezie. Geregeld sliepen ze met z�n drie�n, maar ook sliep een van beide vrouwen wel eens alleen.

Een jaar later beviel Marleen van een dochter. Marieke bleef aan de pil tot ze achttien was. Eenmaal daarmee gestopt, was ze twee maanden later zwanger. Ook zij beviel van een dochter. Dat was voor haar wel genoeg, meer kinderen hoefde ze. Net zomin als Ronald.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen